-Bostadsminister Attefall har nu bollen- mitt veckobrev v.42

Döda områden ska få nytt liv
Alliansen i stadshuset för nu en ambitiös utvecklingspolitik för de centrala, men i dagsläget relativt döda delar, av Stockholms innerstad. Vi vill utveckla dessa områden med nya bostäder, parker, kulturverksamheter och handelsområden. Detta är en fråga som jag vet engagerar många stockholmare. Satsningar på dessa områden skulle öka både tryggheten och trivseln, samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet. Genom att skapa gröna och ljusa kvarter med liv, rörelse och boende kan vi få nytt liv i områden som i dag endast besöks dagtid på vardagar.

På bilden ovan – en vision för ett mer levande Brunkebergstorg

Vision City
Vi har väldigt mycket att ta itu med när det gäller den här frågan. Därför glädjer det mig att vi i kommunfullmäktige i måndags beslutade att anta Vision City – stadens nya program för fler bostäder, handel och folkliv i city. Genom Vision City kan vi skapa förutsättningar för positiv utveckling i hela cityområdet. Ett bra exempel är hur staden nu arbetar för att återfå liv kring Brunkebergstorg. Där finns i dag tankar kring en grönare och öppnare utemiljö och det är med spänning vi kan följa hur dessa planer tar form.

Bostadsministern har bollen
Regeringen har en hemläxa att göra, det har inte minst bostadsministern själv konstaterat i debatten. Det finns flertalet regleringar som bromsar städers utveckling. Exempelvis är dagens bullerregler utformade på ett sätt som gör det nästintill omöjligt att bygga fler bostäder i City. I dag mäts nämligen bullernivåerna vid byggnadernas fasader och inte inne i lägenheterna vilket är det väsentliga. Jag och många andra har därför, under en längre tid, vädjat till bostadsminister Stefan Attefall (KD) att ta itu med frågan på nationell nivå för att ändra lagen. Vi i Stockholm står redo att bygga.

Veckans Blogg

Media – och studentkluster växer fram i Stockholm

Möte med Association of Swedish Fashion Brands

Nu börjar överbuden

Löfvens skattechock större än Juholts

Tidigareläggning av Citybanan positivt för Stockholm

Kulturtanken

I kväll blir det spännande att se Markurells på Stadsteaterns (Nordens ledande teater) stora scen. Philip Zandén är regissör och spelar också titelrollen, som Hilding Markurells hustru får vi se Katarina Ewerlöf, och rollistan i övrigt innehåller ett antal framstående aktörer.
 

Trevlig helg!

 

Förutsättningar för 100 000 nya bostäder med utbyggd tunnelbana

I dag skriver ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och jag på DN Stockholmsdebatt om att en utbyggd tunnelbana till Nacka kan öppna upp för 100 000 nya bostäder i Stockholms stad. En utbyggnad av tunnelbana innebär ett lyft för det växande Stockholm, framtida generationers behov av bostäder och för söderort i helhet.  

I sitt sommartal sträckte statsminister Fredrik Reinfeldt ut en hand om statlig medfinansiering som kan tidigarelägga utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Detta har jag tidigare välkomnat här på bloggen och påpekat att vi är redo att sätta oss ner vid förhandlingsbordet för att diskutera finansieringen.

Felaktigheter i Aftonbladets krönika

I Aftonbladet angrips Stockholms stad i dag för den privatisering som skett sedan Moderaterna tog över makten 2006. I krönikan, av Jonna Sima, finns det flertalet påståenden som inte stämmer, exempelvis att 60 000 allmännyttiga bostäder ombildats i Stockholm stad. Så är inte fallet. Mellan 2007-2010 ombildades 20 600 lägenheter inom allmännyttan och cirka 10 000 privata hyresrätter. Sedan 2010 har cirka 3000 kommunala hyresrätter ombildads och totalt handlar det om cirka 23 000 kommunala hyresrätter som ombildats. Till skillnad från vad som antyds i krönikan så har en minoritet av ombildningar inom allmännyttan varit i innerstaden.

Vår vision för ett levande Stockholm bygger på blandade boendeformer i alla stadsdelar. Vår uppfattning är att blandade boendeformer leder till möten mellan människor med olika bakgrund, inkomst och ålder, därför är det också önskvärt. Trots att krönikören försöker framhålla att det inte finns några hyresrätter i innerstaden så är det fel. På Södermalm är ungefär hälften av alla bostäder hyresrätter, något som sällan lyfts fram. Samtidigt ser vi stadsdelar som Hökarängen och Rinkeby som har mer än 90 procent hyresrätter.

Vi värnar hyresrätten, vilket inte minst återspeglas i markanvisningarna för 2011 där 57 procent av alla markanvisningarna avsåg hyresrätter. Till skillnad från de rödgröna partierna så ser vi inte nödvändigtvis att det måste vara de kommunala bostadsbolagen som bygger då intresset från de privata hyresvärdarna är stort. Därmed inte sagt att allmännyttan inte behövs.

Ett anmärkningsvärt påstående i krönikan är att människor och familjer som äger sitt eget boende är ”upptagna med status”. Enligt Boverkets siffror är det en bra bit över hälften av svenska hushåll som äger sin bostad. Många vill äga sitt hem av olika anledningar och jag tvivlar på att status är en av dem.      

Socialdemokraterna har i dagsläget varit ovilliga att förklara vilka skatter de vill höja och införa vid ett eventuellt maktskifte. En skatt de dock varit mindre otydlig om är att en ny form av fastighetsskatt är att vänta vid en eventuell rödgrön valseger 2014. Hur dyr en rödgrön valseger blir för landets många hushåll är svårt att säga. Klart är att alla dessa hushåll som krönikören beskyller för att vara upptagna med status kommer istället bli upptagna med att skära i familjekassan för att ha råd med de rödgrönas skattehöjningar.

Amortering på bostadslån viktigt

Foto: Scanpix

Sverige har än så länge påverkats förhållandevis marginellt av den finans- och skuldkris som slagit mot stora delar av världen. Det beror till stor del på att Sveriges finanser och att våra banker inte lämnat oss allt för sårbara med stora skulder och risker, och på att det offentliga har planerat för att hålla finanserna i ordning. Kvalitén på ett barns utbildning eller en äldres vård skall aldrig avgöras av hur det står till i konjunkturen. På samma sätt måste privatpersoner efter sina förmågor också planera inför framtiden.

Stockholms bostadsmarknad är unik i Sverige. Svenska banker, likt de i andra länder, har lånat ut stora belopp vilket i sin tur drivit upp bostadspriserna. Detta innebär att stockholmare är högt skuldsatta med tillgångar låsta i sin bostad. Nyligen infördes ett tak på hur mycket man kan låna av en bostads marknadsvärde. Det har skapat stora problem för unga stockholmare, som inte kunnat spara ihop till en så stor handpenning. Dock är det viktigt att vi svenskar inte överbelånar oss. Därför borde regeringen snabbutreda amorteringskrav på bostadslån. Att betala av sina lån till en hållbar nivå borde vara något som hela samhället uppmuntrar.

Nu när priserna på bostäder vänder nedåt även i Stockholm är det viktigt att vara medveten om att en egen bostad är en långsiktig investering. En bostad skall aldrig ses en kortsiktig investering som garanterar hög avkastning. I går kunde vi läsa i DN att bostadspriserna i Stockholm har sjunkit med 3 procent.

Det är bra att många har uppfyllt sina drömmar att äga sin egen bostad men det skall göras ansvarsfullt. Det är därför viktigt att fler amorterar på sina lån. Det är viktigt av två anledningar. Dels för att minska sin egen skuld men också för att det skapar en ekonomisk buffert om mot exempelvis stigande räntor. Grunden till styrkan av Sveriges ekonomi ligger hos de svenska hushållen. Därför är det av stor betydelse att vi gemensamt arbetar för att få ner våra skulder och därmed dämpar vår sårbarhet för framtida nedgångar. Därför vore amorteringskrav – till skillnad från lånetak som slår hårt mot unga – en bra lösning.

Min veckodagbok v.50

Hej,

I dag skickar jag årets sista veckodagbok. Nästa vecka kommer det ett sammanfattande julbrev. Veckodagboken tar julledigt till och är åter den 13 januari.

Denna vecka skriver jag om:

  1. 2011 – året då flertalet pusselbitar lades
  2. Reflektioner kring internationella händelser 2011
  3. Stämpelklocka i förskolan?
  4. Veckans blogginlägg
  5. Veckan som var
  6. Veckans kulturtips

 2011 – året då flertalet pusselbitar lades

Med måndagens beslut om att bygga Nya Slussen har vi nu lagt ännu en pusselbit till det växande Stockholm. Nu återstår att utveckla detaljerna. Många goda idéer har kommit fram under den formella planprocessen, men även under förhandlingar och debatter. Vi kommer att ta fram ett gestaltningsprogram för huvudbron samt för de planerade husen, för att utformningen ska passa in i en känslig miljö och för att säkerställa hög arkitektonisk kvalitet. Så tar vi ansvar för utformning av ett fungerande Stockholm.

Om tio år kommer ytterligare 350 000 personer att kalla Stockholm för sitt hem. En sådan tillväxt gör Stockholm län till en av Europas snabbast växande regioner. Detta är både välkommet och utmanande. Har vi de rätta visionerna och den handlingskraft som krävs kan denna tillväxt skapa oändliga möjligheter för staden inom en rad områden. När Stockholm växer måste vi bygga bostäder men inte minst se till att vi främjar utvecklingen inom utbildning, forskning och företagande för att säkra tillväxten och jobben. Konkurrensen från andra städer hårdnar och det är avgörande för Stockholms framtid att vi fortsätter att visa framfötterna.

Stadshusalliansen har visionerna och den handlingskraft som krävs. Det har vi åter visat under 2011. I år har flertalet viktiga infrastrukturprojekt påbörjats. Vi bygger nya stadsdelar som knyter samman innerstaden med ytterstaden och formar ett nytt Stockholm som är redo för framtiden.

Byggande i Söderstaden i söder samt Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden i norr påbörjades under året. Hagastaden, där 5 000 nya bostäder skall byggas, blir en stadsdel i två kommuner. Hagastaden växer fram i både Stockholm och Solna och integreras med Karolinska institutet och det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnar år 2016. Området ska bli ett av världens främsta inom Life Science. Högskolor, forskning och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för forskning och högre utbildning.

I Kista har arbetet med att knyta samma forskning, näringsliv och utbildning också påbörjats under 2011. Där byggs nu nya kvarter där bland annat Stockholms universitet och IT-gymnasiet kommer att öppna campus. Kista, som är centrum för svensk innovation inom framförallt IT, kommer i och med detta att få en naturlig knutpunkt för detta. Vi måste nu använda växtkraften i Kista tillsammans med alla goda krafter och resurser i Rinkeby och Tensta för att få en tillväxt runt hela Järva.

År 2011 blev året då vi gick från ord till handling för att uppnå stadens visioner för framtiden. Detta kan vi vara mycket stolta över. Vi har med Slussen och andra stora infrastruktursatsningar börjat arbetet med att rusta oss inför en dynamisk och expansiv framtid.

Reflektioner kring internationella händelser 2011

2011 har bokstavligt talat varit ett omvälvande år. Den arabiska våren transformerade en hel region där demokrati och frihet endast varit en dröm. Tusentals människor föll offer för diktaturernas sista desperata försök till att behålla makten. Vi tänker på dem och de som fortfarande får livet tagit ifrån sig i Syrien när de kräver sin rätt till frihet. I dagarna lämnar de sista amerikanska trupperna Irak efter en åtta år lång närvaro För en hårt drabbad civilbefolkning hoppas vi nu att regeringen i Irak kan garantera fred och säkerhet för sitt folk.

Vi lever nu i en värld utan både Muammar Khaddafi och Usama bin Laden, något som kändes overkligt när året började. Medan vi kan glädjas åt framgångar för demokrati och kampen mot terrorism i Mellanöstern så var 2011 ett tragiskt år för våra vänner i Norge. Attackerna i Oslo och på Utøya chockade oss alla. Den påminde oss om vår sårbarhet och att extremism och hat växer i alla miljöer och former. Jag är stolt över den medmänsklighet alla de nordiska länderna visade Norge under deras mest prövande tid sedan kriget. Vi visade att vi har förmågan och viljan att stå upp för varandra när vi har det som allra svårast.

Tsunamin som slog hårt mot Japan är också en händelse som berörde många i år. I skuggan av den bristfälliga säkerheten och katastrofen vid kärnkraftverket Fukushima visades i huvudsak två saker – att omvärlden är beroende av Japan och att det japanska folket har en enorm drivkraft. Viktiga elektroniska komponenter försenade lanseringar av flertalet teknologiska produkter pågrund av översvämmade fabriker. Innan vattennivåerna sjönk tillbaka till det normala började Japan bygga upp sitt land igen. Vägar som hade totalförstörts byggdes upp på dagar och veckor istället för månader och år vilket var den tiden som många hade räknat med. En enastående bedrift.       

Det går naturligtvis inte att sammanfatta 2011 utan att nämna den ekonomiska skuldkrisen i Europa. Årtionden av misskötta statsfinanser straffar nu unga som gamla i hela Europa. Tyvärr påverkar detta även oss i Sverige då vi är ett litet exportberoende land. Dock har Sverige – liksom Stockholm – nytta av välskötta finanser som skapar stabilitet. En del av regeringarna har bytts ut och nu väntar nödvändig och till viss del plågsamma reformer. Tyvärr har alla inte det politiska modet att agera. Förhoppningsvis blir 2012 det år då våra europeiska vänner tar sitt ansvar genom att stoppa lånefesten och tar ansvar för sina statsfinanser.

Stämpelklocka i förskolan?

 

 

 

 

 

En arbetsgrupp inom Kristdemokraterna skall i dagarna presentera ett familjepolitiskt program. Enligt media blir ett bärande inslag att föreslå tidbunden taxa i förskolan, d.v.s. man skall stimuleras att hämta tidigare. En bestickande tanke kanske, men fel menar jag. Inte minst i Stockholm med många gånga långa resor till och från jobbet skulle detta skapa ytterligare stress. Lägg därtill ensamstående föräldrar som kämpar för att klara sin försörjning och ett bra liv för barnen, en sådan ordning skulle bara öka deras press.

I budgeten för 2012 finns det ett tydligt uppdrag om att kartlägga vilka öppettider som förskolorna har. Öppettiderna ska därefter redovisas i Jämför Service och blir därmed ett verktyg för föräldrar i valet av förskola. I budgeten finns också ett uppdrag att skapa mer flexibilitet för de familjer som har barn i förskolan på 30 timmar. I dag är systemet stelt och många föräldrar kan känna en frustration över detta. Kanske passar fyra dagar bättre än fem dagar 9-15. Vi ska nu se över detta och försöka skapa en mer flexibel lösning så att varje familj kan hitta en lösning som passar just dem.

Jag anser att det är den här vägen vi ska ta istället.

Veckan som var

I måndags var det sista kommunfullmäktige för året. Jag vill tacka alla fullmäktigeledamöter för ett händelserikt 2011 med många bra debatter. På årets sista fullmäktige fattade vi det viktiga beslutet om Nya Slussen och det är glädjande att efter 20 års väntan nu äntligen ta ett bra och viktigt steg framåt. I dag har jag äran att på Stockholms vägnar hylla årets nobelpristagare i litteratur, Stockholms alldeles egna Tomas Tranströmer, på en mottagning i stadshuset.

Veckans blogginlägg

Beslut om Slussen i dag

Nya Slussens framtid börjar nu

Luciafirande i stadshuset

Besök Ersta Diakoni

Veckans kulturtips

 

 

 

 

Varje jul dekorerar Hallwylska museet det vackra palatset. Ett besök kring jul kan varmt rekommenderas till alla, även de som besökt museet vid andra tillfällen på året. Fram till den 8 januari erbjuds dramatiserade visningar vid namnet ”Jul i palatset”. Då får man se hur julen förbereddes i Hallwyska Palatset vid sekelskiftet 1900.

 

Läs mer om museet och utställningen här.

Hela Stockholm måste bygga

Enligt bostadsministern Stefan Attefall och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Anders Ygeman får endast sex kommuner i Stockholms län godkänt för sitt bostadsbyggande. Enligt Ygeman åker många kommuner ”snålskjuts på andra, främst Stockholm stad”. Detta kan vi läsa om i dagens DN.

Det är viktigt att vi bygger bostäder i hela stockholmsregionen för att möta den ökade efterfrågan. Nya siffror visar att Stockholm växer i rekordfart och gått om städer som London i expansionstakt. Därför är det viktigare än någonsin att hela regionen tar sitt ansvar. Här handlar det om att höja våra ambitioner, men också få till stånd viktiga ändringar i lagen. Exempelvis kan bostadsbyggande fastna i oändliga överklaganden från det fåtal som inte vill ha några grannar, eller så kan närhet till viktiga arbetsplatser eller infrastruktur enligt lagen vara störande för bostäder. Exempelvis kan man inte bygga bostäder nära hamnar eller industrier. Dessa är frågor som måste lösas.

Att Stockholm, som är landets tillväxtmotor, expanderar är positivt för både regionen och Sverige. Om inte fler kommuner bygger kan tillväxttakten avta och det förlorar vi alla på.

Jag har tidigare skrivit om att Stockholmsregionen gått om London i expansionstakt i en av mina veckodagböcker. Du kan läsa om det här.

100 000 bostäder till 2030

Idag skriver jag på SvD Brännpunkt om att det växande Stockholm gör att vi nu måste skruva upp tempot i bostadsbyggandet med 20 procent. 100 000 bostäder till 2030 är vad vi ska nå. För att komma dit måste vi bli ännu bättre på att bygga effektivt och miljövänligt, nära kollektivtrafik, och hitta mark och lösningar så vi får plats med fler stockholmare. Läs artikeln här.

Goda nyheter för Stockholms Hamn

Idag blev det klart från Miljööverdomstolen: Stockholms Hamn får tillåtelse att bygga ut verksamheten i Värtan, samt fortsätta sin ordinarie verksamhet längs kajerna i Stan.

Genom att flytta hamnverksamhet så frigör vi yta för bostäder i Norra Djurgårdsstaden, effektiviserar hamnens verksamhet och ökar dess miljöarbete, och får en modern infrastruktur värdig en stad i världsklass.

Jag har även skickat ut ett pressmeddelande om detta.

Uppdatering 13:55 20/4/2011:

Hamnen har även de en kommentar.