Stockholm i världens fokus

Stockholm är en internationell stad som lever på inte minst export, besöksnäring och service. Antalet utlandsägda företag har här tredubblats de senaste tio åren, och vi är en av Europas mest framgångsrika när det handlar om direktinvesteringar och etableringar av utländska företag. Inte minst i det perspektivet är det mycket glädjande att internationellt fokus de senaste dagarna vänts mot Stockholm i och med President Barack Obamas besök.

Dagarna har inneburit en fantastisk chans för Stockholm att visa upp sig på den internationella scenen. Vi har visat att vi på ett utmärkt sätt klarar av att hantera evenemang av denna storlek och fastän det inneburit inskränkningar i framkomligheten har stockholmarna ställt sig bakom arrangemanget till fullo, vilket är väldigt glädjande! Samtidigt har exponeringen i världsmedia har varit betydande, vilket säkerligen kommer bidra positivt vad gäller framtida intäkter för Stockholm.

I Stockholm valde President Obama bl.a. att besöka KTH. Där stod samtal kring forskning och förnyelsebar energi i fokus. Ett område där Stockholm ligger i framkant med bl.a. miljöstadsdelar och sikte på en fossilbränslefri stad till år 2050.

Besök av detta slag är viktigt, för Stockholm som stad och för stockholmarna. Det är en unik chans att visa upp ett internationellt Stockholm där alltifrån invånare och planering till miljöfokus är i världsklass!
Bild lånad från www.kth.se

Infrastrukturdebatt i riksdagen


Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen debatterar i dag regeringens infrastrukturproposition. Från riksdagens talarstol hör vi företrädare från Miljöpartiet som vill både sätta stopp för Förbifart Stockholm och strypa svensk flygtrafik vilket skulle isolera Sverige från omvärlden.  

Genom att bland annat chockhöja flygskatter vill Miljöpartiet begränsa flygtrafiken till endast välbärgade. Stockholms blomstrande besöksnäring skulle drabbas hårt av en sådan politik, och därmed hota många unga människors arbeten. Vi ska istället arbeta för att ge Stockholm fler direktlinjer, något som både är klimatsmart och sunt ekonomiskt.

Förbifart Stockholm är också en viktig del av infrastrukturproposition. Vi måste avlasta Stockholmstrafiken, knyta ihop Norra och Södra Stockholm och få bort onödig tung trafik från innerstaden. Alliansen är enig i frågan om Förbifart Stockholm. Socialdemokraterna står ensamma på vänsterkanten och det är oklart hur de hade tänkt att få ihop en trovärdig koalition inför valet 2014.