Tid för ansvar

I dessa tider är ansvarsfull politik viktigare än någonsin, men tyvärr en bristvara. Europa är i en djup skuldkris och många regeringschefer tycks förneka de allvarliga situationer som deras länder befinner sig i. USA har fastnat i ett politiskt dödläge och viktiga reformer skjuts upp till efter valet nästa år. Betydelsefull handlingskraft och ansvarstagande lyser tyvärr med sin frånvaro utanför Sveriges gränser. Detta påverkar tyvärr oss.

Färska siffror från SCB visar att storföretagen anser att konjunkturen är på väg ner. Det bekräftar hur beroende vi är av omvärlden. Att storföretagen drar ner sina prognoser oroar självfallet. Det ställer högre krav på politiken att förbättra företagsklimatet samt ytterligare främja innovationer och entreprenörskap. Byggindustrin ser dock en fortsatt stark utveckling framöver då både investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur fortsätter. Stockholm spelar här en viktig roll i den tillväxten genom att vi bygger så mycket.

Oppositionen beter sig ytterst oansvarligt i en tid då ansvar är som viktigast. Deras hot om kraftigt höjda skatter på arbete, en ny version av det hårt kritiserade förslaget om kilometerskatter och ofinansierade höjda bidrag skulle få förödande konsekvenser. Håkan Juholt är långt ifrån sin företrädare Göran Persson som insåg allvaret med tillväxthotande reformer. Han väljer att vända både Göran Persson och det svenska folket ryggen när han föreslår att vi, liksom Grekland, ska spendera och låna oss ur krisen. Att Håkan Juholt tillgodoser den yttersta vänsterkanten i hans parti visar att han varken är redo eller rätt man att leda Sverige.

Kraftiga svängningar på världens börser har skapat osäkerhet bland såväl privatpersoner och stora investerare. En sådan osäkerhet skapar hinder för nya innovationer och tillväxt. Det finns dock flertalet ljusglimtar. Många av dem kommer dock från delar av världen som inte alltid förknippats med stabilitet och förutsägbarhet. Först när utvecklings- och tillväxtländerna marknader öppnas upp och deras valutor justeras till rättvisa nivåer har krisande västländer stora möjligheter till en allt snabbare återhämtning. Den dagen kommer att komma, frågan är bara när. Förhoppningsvis leder en sådan utveckling till ett mer öppet Kina, att löner i Asien stiger och barnarbete ersätts med kvalificerad arbetskraft som behandlas och avlönas väl. En sådan utveckling skulle gynna hela världen och öka västvärldens konkurrenskraft.

Det politiska ansvarstagandet och finanspolitiska stabiliteten i Sverige har bidragit till att vi är rustad för att motstå en avmattning i ekonomin. Att vi även är väl förberedda den dagen då ekonomin vänder upp igen är också av stor betydelse för att stimulera investeringar i dag.

Ansvarstagandet som Sverige tagit de senaste åren är nyckeln till den trovärdighet som i dag gynnar oss på världsmarknaden. Avbetalningar av stadsskulden ökar landets marginaler och kreditvärdighet samt sänker ränteutgifterna. Jobbskatteavdragen har lett till att bidragsberoendet har minskat och lönsamheten att jobba ökat. Konsumtionen har hållits uppe på en sund nivå och de personer med allra lägst marginaler och löner  har fått utrymme att försörja sig själva.

Prognoser pekar på att den svenska ekonomin kommer trappas av något de kommande åren. Detta till följd av framförallt läget i Europa och osäkerheten om hur länge Asien kan hålla högt tempo. Både staten och staden har utrymme i budgeterna för reformutrymmen utan att varken höja skatter, låna eller skära ner i välfärden. Något som både oppositionen i riksdagen och stadshuset ställts sig emot.