Årets Studentvän 2012

I dag hade jag äran att bli utnämd till Årets Studentvän 2012 av SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). Jag tog emot utmärkelsen från deras ordförande Lina Glans (bilden) vid en fin tillställning på Skansen. Innan jag fick ta emot det fina diplomet höll Lina ett bra tal om studenters betydelse för Stockholm. Det är bara att instämma att det är studenter som ligger till grund för att Stockholm blivit den kunskapsstad som den är. Om Stockholm ska fortsätta ha en kraftig tillväxt och konkurrenskraftig arbetskraft måste vi fortsätta satsa på studenter och ännu fler studentbostäder.

 

 

 

 

 

 

Jag är väldigt glad över dagens utmärkelse och den motivering som lästes upp. (se nedan). En mycket bra start till årets soliga Valborg.

Motivering Årets Studentvän 2012

”I sin roll lyfter Sten allt oftare studenter och deras förutsättningar i Stockholm. I likhet med SSCO anser Sten att fler studentbostäder är en förutsättning för att locka hit framtida akademiker och att Stockholm måste vara ett kunskapsnav i internationell toppklass för att fortsätta utvecklas som storstadsregion.

Genom sin roll som gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad har Sten också haft en stor roll i satsningen på 4400 nya studentbostäder under denna mandatperiod. Sten har också vid flertalet tillfällen lyft frågan om en bättre och effektivarekoppling mellan akademin och arbetslivet.

Att lyfta situationen för studenter och diskutera deras roll i det framtida Stockholm är ett tecken på att Sten inser vikten av att Stockholm fortsätter att utvecklas till en attraktiv stad som kan konkurrera internationellt med kunskap, innovation och entreprenörskap.”