Samarbete leder till fler jobb

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade igår arbetet kring en jobbpakt med arbetsmarknadens parter. En pakt som har förutsättningar att skapa 30 000 nya arbetstillfällen för unga. Metall, Kommunal och Handels har redan skrivit under på sådana pakter, vilket innebär att anställda kan få mindre lön i utbyte för att använda en del av arbetstiden för yrkesintroduktion och utbildning. Att ge unga både utbildning och arbetslivserfarenhet är ett bevisat framgångrecept och det är glädjande att arbetet med en jobbpakt har kommit en bra bit på vägen.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

Stockholm stad har under en längre tid arbetat för att skapa ett gott samarbete med aktörer på arbetsmarknaden. Exempelvis stärktes de lokala nätverken mellan Jobbtorg Stockholm och företagen under förra hösten genom ett öppethus projekt. De företag som deltog rekryterade i snitt över en person vardera. Staden har genom jobbtorgen kontakt med duktiga, kvalificerade och arbetshungriga människor och Jobbtorgen spelar en viktig roll att bistå de företag som är i behov av arbetskraft.

Arbetsmarknadsnämnden har också idag inom projektet Merit samarbeten med Svensk Handel, Ica och Coop för att kunna erbjuda kortare introduktionsutbildningar som följs av en praktikperiod. Hittills har knappt 180 unga, främst från Järvaområdet, deltagit i projektet. 47 procent var självförsörjande tre månader efter insatsen. Samarbete ger alltså resultat!

En bra indikation på att de många insatser som görs i Stockholm för att minska utanförskapet har gett resultat är att hushåll med ekonomiskt bistånd minskar. Den senaste siffran visar att antalet biståndshushåll i Stockholm stad minskade med 0,7 procent i maj jämfört med april. Jämför man med maj 2011 är minskningen hela 1,6 procent. Det finns mer att göra och satsningar som statsministern talade om i går är ett bra exempel på hur vi på ett bra sätt kan gå vidare i arbetet för att få ner utanförskap än mer, särskilt bland unga.

Skype och Angry Birds-skaparna expanderar i Stockholm

Svenska succéföretaget Skype, som förra året köptes av Microsoft för 8,5 miljarder dollar, kommer att fördubbla antalet anställd vid sin utvecklingsenhet i Stockholm. Företagets utvecklingsenhet i Stockholm går därmed från 100 till 200 anställda. Även finska företaget Rovio som bland annat utvecklat det framgångsrika mobilspelet Angry Birds satsar på Stockholm.  Ett stockholmholmskontor skall snart öppnas med inledningsvis 20-30 anställa. Anledningen till att Rovio etablerar sig i Stockholm uppger företagets VD vara stadens goda rykte inom branschen. Jag är glad att de här företagen tror på Stockholm som en framtidsinriktad stad och mitt mål är att vidareutveckla detta framöver.

Att Skype expanderar i det land där de en gång startade och att ett utländskt IT-företag inom en ung bransch söker sig hit är ett tydligt tecken på att Stockholm har vad som krävs för en framtidsstad. Med ett fortsatt positivt företagsklimat och en kunnig arbetskraft kommer vi att se fler expandera och flytta till Stockholm.

Behovet för introduktionsersättningen sjunker i Stockholm

Nya siffror visar att trots den rådande konjunkturen ökar inte antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. Behovet för introduktionsersättning har också sjunkit dramatiskt det senaste året. Introduktionsersättning är det ekonomiska stöd som ges till nyanlända invandrare som inte har möjlighet till egen försörjning. Att fler nyanlända har möjlighet till egen försörjning ser jag som ett mycket positivt betyg för Stockholms arbetsmarknad. Nyanlända är också en grupp som oftast tyvärr har lätt att fastna i ett långt utanförskap. Därför är just de här siffrorna väldigt glädjande.

Många som kommer till Sverige har under en allt för lång tid inte fått använda sina kvalifikationer och erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden. Genom jobbtorg, svenskundervisning och andra satsningar ser vi nu att trenden kan brytas. Mycket återstår dock att göra. Därför fortsätter vi det viktiga arbetet med att inkludera alla i arbetslinjen så att alla kan känna den trygghet och gemenskap som ett jobb ger.

Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet

Idag presenterade SCB nya sysselsättningssiffror. Statistiken visar att 111 000 fler var i arbete augusti 2011 jämfört med augusti för ett år sedan. Under samma period har arbetslösheten sjunkit med 34 000 personer vilket innebär att arbetslösheten nu är nere i 6,6 procent. Stockholm fortsätter vara motorn i svensk ekonomi med en snabbare sysselsättningsökning än genomsnittet för landet.

Den ekonomiska krisen i Europa och USA gör att vi som ett litet exportberoende land har en utmanande tid framför oss. Dessa siffror är en välkomnad bekräftelse att den arbetslinjen vi fört, trots den rådande världskris, har lyckats och visar sig fortsätta vara ett framgångsrecept.

Välkommet besked om sänkt restaurangmoms

 

 

 

 

 

 

I dag presenterade regeringen sina planer för fler jobb och fler vägar till jobb för unga. En stor del av satsningen är en sänkning av restaurangmomsen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Totalt är det en satsning på 5,4 miljarder för att sänka restaurangmomsen. På sikt räknas satsningens kostnad minska till 3,6 miljarder som en följd av positiva sysselsättningseffekter.   

Restaurangbranschen anställer idag ett stort antal unga, enligt SHR består hotell- och restaurangnäringen i Stockholm av 57 procent unga stockholmare. En sänkning av restaurangmomsen är därför en bra och viktig stimulansåtgärd för en konjunkturkänslig bransch med många aktörer som idag lever med små marginaler. Jag hoppas att det kommer att ge många nya jobb för framförallt unga stockholmare samt stärka lokala restauranger och caféer i stockholmarnas närområden. Det är nu ett stort ansvar på restaurangbranschen att denna skattelättnad omsätts till nya jobb.