Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet

Idag presenterade SCB nya sysselsättningssiffror. Statistiken visar att 111 000 fler var i arbete augusti 2011 jämfört med augusti för ett år sedan. Under samma period har arbetslösheten sjunkit med 34 000 personer vilket innebär att arbetslösheten nu är nere i 6,6 procent. Stockholm fortsätter vara motorn i svensk ekonomi med en snabbare sysselsättningsökning än genomsnittet för landet.

Den ekonomiska krisen i Europa och USA gör att vi som ett litet exportberoende land har en utmanande tid framför oss. Dessa siffror är en välkomnad bekräftelse att den arbetslinjen vi fört, trots den rådande världskris, har lyckats och visar sig fortsätta vara ett framgångsrecept.