Hittills har sänkt restaurangmoms skapat 5 000 nya jobb

I dag bekräftar en färsk SCB-undersökning att den sänkta restaurangmomsen har skapat nya jobb inom restaurangnäringen. Enligt undersökning har antalet anställda ökat med nästan 5 000 under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal året innan.

Bilden ovan tagen vid Årets Kock 2012

Undersökningen visar att även omsättningen de tre första kvartalen 2012 ökade med 4,8 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2011. Som jag skrev på bloggen i fredags är den sänkta restaurangmomsen en del av arbetslinjen som på kort tid visat positiva resultat.

I dag släppte SCB också positiva restaurangindexsiffror för november 2012. Försäljningsvolymen på restauranger har gått upp 7,2 procent jämfört med året innan. Extra roligt är att det gått bäst för landets kaféer som ökat sin omsättning med hela 11,3 procent.

Arbetslinjen ska inte underskattas

Allt tyder på att jobbfrågan kommer att dominera valrörelsen nästa år, 2014. Det är bra då vi behöver en seriös diskussion om alternativen som svenska folket kommer stå inför. Vänsteroppositionen vill montera ned Alliansens arbetslinje och debatten måste handla om vilka konsekvenser detta skulle få för svensk ekonomi och sysselsättningen.

Trots Dagens Nyheters negativa rubriksättning i gårdagens reportage om arbetslinjen visar allt på att regeringens största satsning, jobbskatteavdraget, har varit positiv för sysselsättningen i Sverige. I samma reportage konstateras det också att bland annat nystartsjobb och rutavdrag haft tydliga positiva effekter. Rutavdraget har resulterat i både fler företag och färre svartjobb i en sektor som nu sysselsätter många. Resultatet av satsningen på nystartsjobb har enligt Dagens Nyheters reportage varit god och minskat långtidsarbetslösheten.     

Kommunerna har också ett stort ansvar för att hjälpa människor från ett utanförskap till egen försörjning. Stockholm stad för därför också en tydlig och offensiv arbetslinje. För att nämna ett framgångsrikt exempel har stadens satsning på Jobbtorg hjälpt de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Sedan starten av jobbtorgen 2008 har 17 000 person gått från utanförskap till egen försörjning. 

Alternativet till arbetslinjen är Stefan Löfvens socialdemokrater i samarbete med Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har inte bara röstat emot jobbskatteavdragen, de föreslog även i valet 2010 att ersätta rutavdraget med butlers i tunnelbanan. Ett liknande förslag om butlers i tunnelbanan kan vi nog inte vänta oss nästa år. Efter rutavdragets tydliga framgång och popularitet hos hushållen har Stefan Löfven valt att övertala partikollegorna att tona ned motståndet. Istället ska Socialdemokraterna bryta sitt tidigare vallöfte om restaurangmomsen, de kommer att gå till val på att dubblera restaurangmomsen. 

Det må vara tidigt att utvärdera restaurangmomsens effekt på sysselsättningen. Restaurangbranschen säger  dock själva att 6 000 nya arbetstillfällen skapades under 2012 till följd av momssänkningen. Inom restaurangbranschen är det många småföretagare som lever på små marginaler och det är omöjligt att mäta hur många jobb som även räddats av momssänkningen. 

Arbetslinjen har inneburit flertalet lyckade satsningar som både skapat nya arbetstillfällen och räddat arbeten som hade försvunnit om Sverige istället hade gått en liknande väg som krisande Sydeuropa. Det är viktigt att löpande utvärdera de reformer som genomförts samtidigt som vi fortsätter att ha en tydlig arbetslinje med fokus på att bryta utanförskapet. Vi ska inte glömma den stora grupp människor som socialdemokratin förtidspensionerade och sjukskrev för att snygga till arbetslöshetssiffrorna. Inom Alliansens arbetslinje vill vi inkludera alla som vill och kan arbeta. Vad vill egentligen dagens (S)?

 

Halvtid för Alliansens andra mandatperiod

Regeringens budget presenteras formellt på torsdag men redan nu har vi kunnat ta del av flertalet satsningar. 55 miljarder till järnvägar, sänkt bolagsskatt och fyra miljarder till forskning och innovation är några exempel på budgetens välkomnande innehåll.

Alliansregeringen tar ansvar för att rusta Sverige för framtiden. Satsningen på forskning och innovation gör att Sverige kan stärka sin ställning som förstklassig kunskapsnation. Genom att öka Sveriges konkurrenskraft på den allt mer globala marknaden ges möjligheten att säkra och stärka tillväxten, arbetslinjen samt välfärden.

I går uppmärksammade media att det var exakt två år kvar till nästa val. Det är alltså halvtid för Alliansregeringens andra mandatperiod. Under första mandatperioden stärktes hushållens ekonomier genom jobbskatteavdragen. De gav upp till en hel månadslön extra per år för låg och medelinkomsttagare. Reformen har varit så framgångsrik att Socialdemokraterna inte längre vill gå till val på att avskaffa det de högljutt röstat emot. RUT- och ROT avdragen har förvandlat svarta jobb till vita, öppnat dörrar för de som har haft svårast att etablera sig på arbetsmarknaden samt underlätta för många hushåll i hela landet. Ja, exemplen är många.   

Under de senaste åren har fokus främst legat på att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden. Halverad arbetsgivaravgift för de under 26 år ett sådant exempel. Halveringen av restaurangmomsen är ett annat och har efter bara en kort tid visat sig vara en framgång för en sektor som erbjuder många unga en första fot in i arbetslivet. Reformerna har varit många och positiva. Under de sex år som redan gått med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vid rodret har Sverige beskrivits som en av få lysande stjärnor i en generellt dyster världsekonomi. Det finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka Sverige inför framtiden och Alliansregeringens budget visar att det finns ett ledarskap för detta.

Nya jobbsiffror bekräftar behovet för ansvar

I dag presenterade SCB arbetslöshetstal för oktober. Den steg från 6,8 procent i september till 6,9 procent. I oktober 2010 var siffran 7,5 procent. Det ger att det i dag är 65 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. Att arbetslösheten nu stigit något är en påminnelse om att Sverige är ett litet land med en stor exportindustri, och att världen just nu är en finansiellt osäker plats. Trots det står sig arbetsmarknaden stark. Ett tydligt tecken på att det behövs en ansvarsfull politik och en stark arbetslinje.

Självfallet påverkar världskonjunkturen ett litet exportberoende land som Sverige. Därför har Alliansen ansvarsfullt betalat av statsskulden i bättre tider för att klara av framtida stormar. Stockholm stad har en signifikant buffert i budgeten för 2012. Om konjunkturen skulle ta en kraftig vändning har vi marginaler för förlorade intäkter till följd av exempelvis högre arbetslöshet. Genom detta säkerställer vi att kvalitén i välfärden inte är konjunkturberoende.  Att stockholmarnas vardag fungerar, att förskolor och skolor fungerar, behövs för arbetslinjen.

Behovet för introduktionsersättningen sjunker i Stockholm

Nya siffror visar att trots den rådande konjunkturen ökar inte antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. Behovet för introduktionsersättning har också sjunkit dramatiskt det senaste året. Introduktionsersättning är det ekonomiska stöd som ges till nyanlända invandrare som inte har möjlighet till egen försörjning. Att fler nyanlända har möjlighet till egen försörjning ser jag som ett mycket positivt betyg för Stockholms arbetsmarknad. Nyanlända är också en grupp som oftast tyvärr har lätt att fastna i ett långt utanförskap. Därför är just de här siffrorna väldigt glädjande.

Många som kommer till Sverige har under en allt för lång tid inte fått använda sina kvalifikationer och erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden. Genom jobbtorg, svenskundervisning och andra satsningar ser vi nu att trenden kan brytas. Mycket återstår dock att göra. Därför fortsätter vi det viktiga arbetet med att inkludera alla i arbetslinjen så att alla kan känna den trygghet och gemenskap som ett jobb ger.

Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet

Idag presenterade SCB nya sysselsättningssiffror. Statistiken visar att 111 000 fler var i arbete augusti 2011 jämfört med augusti för ett år sedan. Under samma period har arbetslösheten sjunkit med 34 000 personer vilket innebär att arbetslösheten nu är nere i 6,6 procent. Stockholm fortsätter vara motorn i svensk ekonomi med en snabbare sysselsättningsökning än genomsnittet för landet.

Den ekonomiska krisen i Europa och USA gör att vi som ett litet exportberoende land har en utmanande tid framför oss. Dessa siffror är en välkomnad bekräftelse att den arbetslinjen vi fört, trots den rådande världskris, har lyckats och visar sig fortsätta vara ett framgångsrecept.

Att gå från socialbidrag till jobb

Idag skriver arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) om en mycket viktig fråga. Det handlar om möjligheten för människor att gå från socialbidrag till arbete.

Den avgörande frågan för Stockholm är hur vi ska finansiera välfärden och hur fler ska få känna den trygghet och gemenskap som ett jobb ger. Idag är det så att en person som gått länge på socialbidrag, och sen får ett deltidsjobb, den personen får se hela den nya lönen försvinna eftersom socialbidraget kapas ner med lika mycket pengar. Det betyder att det inte lönar sig att arbete, lönar sig inte att gå upp på morgonen, lönar sig inte att visa barnen att mamma eller pappa har ett jobb, och lönar sig inte att anstränga sig.

Min kollega här i Stadshuset, socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, föreslog till barn- och äldreministern Maria Larsson i våras att det ska gå att trappa ner socialbidraget när man börjar jobba, så man får behålla lönen, och att stödet gradvis tappas av.

Det är viktigt med socialbidrag och möjlighet att få stöd när man har det svårt och skralt. Det är däremot ännu viktigare att människor får jobb, och kan ta jobb, för att försörja sig och sin familj. Då är det viktigt att man faktiskt tjänar på att arbeta.
Statsminister Fredrik Reinfeldt tog upp detta i sitt sommartal, och jag hoppas att det ingår i regeringens budget för 2012. Det skulle innebära ett stort lyft för många stockholmare.

Sten Nordins veckodagbok v.16

Hej!

I detta nyhetsbrev är rubrikerna

Sedan sist…
Glad påsk!
Inga skitjobb
Kulturtipset

Sedan sist…

har jag skrivit om att Stockholm är till för cyklister, bilister, fotgängare och andra, att Stockholmare betalar 50% av all skatt, och om Goda nyheter för Stockholms Hamn.

Glad påsk!

Till sist blir det så påsk! Den ihärdigt långa vintern understryks extra mycket av den sena påsken. Länge har vi nu väntat på sol och vila. Å andra sidan verkar vi nu få vårväder med råge som kompensation för detta.

Påsken har en särskild plats i mitt hjärta eftersom den, oavsett om den kommer i mars eller april, ändå markerar vårens början.

Jag gillar våra storhelger. De ger en chans att stanna upp, tänka lite extra på familj och vänner, läsa de olästa böckerna och promenera de ogjorda promenaderna.

Påsken har en god chans att vara en högtid för alla. Vi som får vara lite lediga bör verkligen skänka en tanke till alla de som håller vårt 24-timmars Stockholm igång även under helgdagarna.

Jag önskar även Karin Wanngård en skön påskhelg! Jag tror det kan behövas för det tunga värvet hon står inför, och jag ser fram mot många frejdiga debatter med Karin. Karin och jag har alltid kommit överens på ett personligt plan.

Den politiska skiljelinjen mellan Stockholms socialdemokrater och nya moderaterna verkar nu bli ännu tydligare. Det är arbetslinjen, Förbifart Stockholm, modern kollektivtrafik i alla delar av Stockholm – även i innerstaden – och sunda kommunala finanser.

Det var mycket Karin kastade över bord den första dagen. Något lär hon kanske ångra. Vi får se.

Inga skitjobb

Karin Wanngård är denna veckans politiska nyhet, och jag måste kommentera hennes uttalanden om vad som är bra jobb och inte.

Både Juholt och Wanngård har börjat markera vad som är bra jobb. Genom att brännmärka vissa yrken och vissa uppgifter bidrar de till stigmatiseringen och statusen hos vissa yrken och uppgifter. Det är sorgligt.

Alla arbeten behövs. Försök till exempel att ha en fungerande stad utan sophantering och städning – det går inte.

Att se ned på de som jobbar och sliter, och till råga på allt vilja höja skatten för dessa med låga inkomster, är inte ett sätt för att bygga framtidens jobb.

Som jag skrev i en bloggpost tidigare idag är det

”[D]ags att konstatera att arbetslinjen mer och mer lyser med sin frånvaro hos socialdemokratin.

Var jobb, egen inkomst och försörjning, och inkomster till välfärden, ska komma från är frågor som vi i alliansen har gjort till våra egna. Det hade varit roligt med en fajt om frågorna.

Nu känns det som walk-over från Wanngård.”

Kulturtipset

En kväll framöver ska hela familjen gå och se Tolstojs ”Anna Karenina” på Stadsteatern. Det ska bli spännande!

Tänk på att Stadsteatern har ett utmärkt biljettbokningssystem via hemsidan. Det finns sista minuten-biljetter oftare än man tror.

Trevlig Påsk!

Inte ansvarstagande Wanngård

Peter Wolodarski skriver idag mkt slagkraftigt om kommentaren från den nya S-ledaren i Stadshuset Karin Wanngård. I en intervju i DN ska hon ha sagt att ungdomar inte ska ha skitjobb och ”tvingas ta och låsas in i skitjobb, som att vara säljare och arbeta på provision”.

Jag tror att alla jobb behövs, och att alla jobb är bra. Att svartmåla och stigmatisera en hel bransch, och alla unga som jobbar i en, är inte ett ansvarstagande sätt att formulera riktlinjen för framtidens arbete. Men det kanske är dags att konstatera att arbetslinjen mer och mer lyser med sin frånvaro hos socialdemokratin.

Var jobb, egen inkomst och försörjning, och inkomster till välfärden, ska komma från är frågor som vi i alliansen har gjort till våra egna. Det hade varit roligt med en fajt om frågorna.

Nu känns det som walk-over från Wanngård.