Hela Stockholm måste bygga

Enligt bostadsministern Stefan Attefall och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Anders Ygeman får endast sex kommuner i Stockholms län godkänt för sitt bostadsbyggande. Enligt Ygeman åker många kommuner ”snålskjuts på andra, främst Stockholm stad”. Detta kan vi läsa om i dagens DN.

Det är viktigt att vi bygger bostäder i hela stockholmsregionen för att möta den ökade efterfrågan. Nya siffror visar att Stockholm växer i rekordfart och gått om städer som London i expansionstakt. Därför är det viktigare än någonsin att hela regionen tar sitt ansvar. Här handlar det om att höja våra ambitioner, men också få till stånd viktiga ändringar i lagen. Exempelvis kan bostadsbyggande fastna i oändliga överklaganden från det fåtal som inte vill ha några grannar, eller så kan närhet till viktiga arbetsplatser eller infrastruktur enligt lagen vara störande för bostäder. Exempelvis kan man inte bygga bostäder nära hamnar eller industrier. Dessa är frågor som måste lösas.

Att Stockholm, som är landets tillväxtmotor, expanderar är positivt för både regionen och Sverige. Om inte fler kommuner bygger kan tillväxttakten avta och det förlorar vi alla på.

Jag har tidigare skrivit om att Stockholmsregionen gått om London i expansionstakt i en av mina veckodagböcker. Du kan läsa om det här.