Politikutveckling (M) både lokalt och på riksplan – Mitt veckobrev v.11

Moderat politikutveckling bedrivs på många håll

I helgen håller Moderaterna sitt årliga Sverigemöte. Tusentals moderater träffas för att diskutera, lära av varandra och presentera exempel på konkret moderat politik. Stockholm, som Sveriges huvudstad, har en hel del att dela med sig av. Representanter från Moderaterna i Stockholms stad kommer att tala om alltifrån äldreomsorg till idrott och även om hur vi hanterar våld i nära relationer, inte minst där heder är inblandat. Utbytet av tankar och erfarenheter är viktigt för att föra den moderata politiken framåt.

Vi har inom (M) och Alliansen i Stockholms stad en tydlig vision för vart vi vill föra Stockholm. Valfrihet, jobb och företagande, en trygg välfärd och individuella möjligheter för stockholmarna präglar vår strävan. Det är invånarnas behov av utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transportsätt som vägleder det växande Stockholm.  

Samtidigt som vi har mycket att vara stolta över under vår tid vid makten tar inte vår strävan slut här. Vi vill än mer med och för Stockholm. Precis som Moderaterna på riksplan har vi därför inom (M) i Stockholms stad pågående arbetsgrupper som tittar på fortsatt politikutveckling inom många olika områden – skola och trygghet för att nämna några.

Öppning för ökat bostadsbyggande

Moderaternas arbetsgrupper på riksplanet är fem till antalet och i dagarna har man presenterat delar av det man arbetar med. Spännande tankar kring rättspolitik, hälsa och ekonomi har på så vis lyfts fram. Anders Borgs (M)och Henrik von Sydows (M) inlägg i bostadsdebatten utifrån arbetsgruppen ”Ansvar för ekonomi och full sysselsättning” var minst sagt välkommet och intressant ur ett Stockholmsperspektiv.

Deras förslag syftar till att förenkla och öppna upp för ett snabbare bostadsbyggande, något som Stockholm är i behov av. Till år 2024 – kanske tidigare – beräknas vi nå en miljon invånare, vilket ställer höga krav på tillgång till bostäder. Problemet är inte brist på politiska visioner eller handlingskraft utan framförallt olika regelverk och juridiska processer som hindrar Stockholms tillväxt.

Stockholms stad har länge efterfrågat ändrade regelverk för att påskynda plan- och byggprocesser. Det har varit en ständigt återkommande punkt på agendan i min kontakt med regeringen. Jag har varit påstridig i frågan, då tiden från beslut till byggstart är allt för lång och hindrar Stockholms tillväxttakt.

Existerande begränsningar till trots har vi i Stockholm kommit långt. Alliansens löfte till väljarna förra mandatperioden var 15 000 bostäder – resultatet blev 17 000. Färska siffror för 2012 visar att årsmålet slogs med 606 nya bostäder. Dessutom tillkom 854 lägenheter genom ombyggnation. Nettosiffran för 2012 är således ett tillskott på 5 210 bostäder.

Stockholm är redo att bygga ännu mer och snabbare, vilket jag i veckan också kommenterade på min blogg. Vi ser därför med spänning fram emot resultatet av Borgs och von Sydows förslag!

Stefan Löfvens föråldrade syn på jobbpolitiken inte trovärdig

Årets Stockholmsbyggnad ska utses

Skattechock (S) framtidsmelodi?

Stockholm redo att leverera höjt tempo på bostadsbyggandet om regelverken ändras

Prinsessan Lilian

Kulturtanken

Såg att Gustave Flauberts stora roman Madame Bovary har kommit ut i ny översättning av Anders Bodegård, vilken ofta nämns som Sveriges främsta översättare, (Albert Bonniers Förlag). Det är inte så ofta man träffar på nya utgåvor av klassiska, och än mindre i nya översättningar. Men skall intresset för det klassiska litteraturarvet fortplanta sig till nya generationer krävs just det. All heder åt förlaget och översättaren.
Trevlig helg!

Stockholm redo att leverera höjt tempo på bostadsbyggandet om regelverken ändras

I dag presenterade finansminister Anders Borg (M) och riksdagsledamoten Henrik von Sydow (M) en rad konkreta, och mycket välkomnande förslag på att säkra tryggheten på bostadsmarknaden och öka bostadsbyggandet. Förslagen presenterades på dagens DI debatt och är en del i Moderaternas arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomi och fullsysselsättning”.

Stockholm stad har länge efterfrågat ändrade regelverk för att påskynda plan- och byggprocesser. Det har varit en ständigt återkommande punkt på agendan i min kontakt med regeringen. Jag har varit påstridig i frågan då tiden från beslut till byggstart är allt för lång och hindrar Stockholms tillväxttakt.

Stockholm är redo att bygga ännu mer och snabbare. Jag hoppas att regeringen kan arbeta skyndsamt i denna viktiga fråga samt i frågan om ändrade bullerregler som bostadsminister Stefan Attefall (KD) nyligen lovat att utreda. Stockholm väntar på att få leverera så fort regeringen gör det.

En välkomnad skoldebatt

dagens DN-debatt skriver finansminister Anders Borg (M) och riksdagens ordförande i utbildningsutskottet Tomas Tobé (M) om Moderaternas fem prioriteringar för skolan. Det är en välkomnande och viktig debatt som Borg och Tobé lyfter på den nationella agendan.

En del av förslagen känner många stockholmare igen då Stockholm stad redan i dag exempelvis erbjuder särskild sommarundervisning för elever som inte når kunskapskraven. Ett arbete som också pågår i Stockholm är att stärka lärarrollen då ingen annan faktor är så viktig för elevernas resultat som en bra lärare. Det är glädjande att mycket av stadens kvalitetshöjande satsningar nu är i gång men det finns en hel del arbete kvar att göra.

För oss moderater i Stockholm går det inte att överskatta skolans och utbildningars betydelse då den ligger till grund för att rusta såväl våra barn, unga och vuxnas framtid. Därför har den Moderata fullmäktigegruppen i Stockholm stad under det senaste året också arbetat med att forma framtidens skol- och utbildningspolitik för staden. Jag ser fram emot att återkomma mer om det arbetet fram över. 

 

Halvtid för Alliansens andra mandatperiod

Regeringens budget presenteras formellt på torsdag men redan nu har vi kunnat ta del av flertalet satsningar. 55 miljarder till järnvägar, sänkt bolagsskatt och fyra miljarder till forskning och innovation är några exempel på budgetens välkomnande innehåll.

Alliansregeringen tar ansvar för att rusta Sverige för framtiden. Satsningen på forskning och innovation gör att Sverige kan stärka sin ställning som förstklassig kunskapsnation. Genom att öka Sveriges konkurrenskraft på den allt mer globala marknaden ges möjligheten att säkra och stärka tillväxten, arbetslinjen samt välfärden.

I går uppmärksammade media att det var exakt två år kvar till nästa val. Det är alltså halvtid för Alliansregeringens andra mandatperiod. Under första mandatperioden stärktes hushållens ekonomier genom jobbskatteavdragen. De gav upp till en hel månadslön extra per år för låg och medelinkomsttagare. Reformen har varit så framgångsrik att Socialdemokraterna inte längre vill gå till val på att avskaffa det de högljutt röstat emot. RUT- och ROT avdragen har förvandlat svarta jobb till vita, öppnat dörrar för de som har haft svårast att etablera sig på arbetsmarknaden samt underlätta för många hushåll i hela landet. Ja, exemplen är många.   

Under de senaste åren har fokus främst legat på att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden. Halverad arbetsgivaravgift för de under 26 år ett sådant exempel. Halveringen av restaurangmomsen är ett annat och har efter bara en kort tid visat sig vara en framgång för en sektor som erbjuder många unga en första fot in i arbetslivet. Reformerna har varit många och positiva. Under de sex år som redan gått med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vid rodret har Sverige beskrivits som en av få lysande stjärnor i en generellt dyster världsekonomi. Det finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka Sverige inför framtiden och Alliansregeringens budget visar att det finns ett ledarskap för detta.