I Finland amorterar man

Under gårdagen blev det mycket om amorteringar. Gott så, det är ett viktigt ämne. Jag är bekymrad för såväl en ständigt ökande skuldsättning som för unga människors möjligheter att komma in på bostadsmarknaden.

Efter lite googlande sprang mina medarbetare på en artikel av Johan Hultkrantz på finska ”Forum för ekonomi och teknik”. Det visar sig att svenskar och finnar är lika varandra till bostadslånens storlek (i medel lånar svenskar 92 000 euro för en bostad, och finnar 94 000 euro) och i båda länderna har man lånen bundna på kort ränta (1-12 månader).

Sen skiljer det sig sen markant: 34 procent av svenskarna amorterar enligt skribenten inte alls, mot att den överväldigande majoriteten av finnarna amorterar. I Finland är den teoretiska återbetalningstiden för ett lån i medeltal 21 år (för lån tagna 2009), i Sverige är motsvarande siffra hela 38-42 år.

Till detta ska fogas att det i Finland finns cirka 2,5 miljoner hushåll, men bara runt 800 000 finnar har bostadslån. Det bara är 13 procent som hyr sin bostad vilket innebär att en majoritet att finska hushåll äger sitt boende utan lån. Det är spännande fakta!

Det är något att fundera på.
Är det finsk historia som skapat en kultur som gör att de ser att saker kan gå illa, och att man inte ska sitta med stora lån – samtidigt som ägandet är en viktig princip i samhället? Är Finland kanske ett stöttåligare och uthålligare land än Sverige?