Älvsjö stadsdelsförvaltning

I dag har jag tillsammans med stadsdirektören Irene Svenonius gjort ytterligare ett trevligt stadsdelsförvaltningsbesök. Denna gång besökte vi Älvsjö och stadsdelsdirektör Lars Arvidsson med ledningsgrupp.

Det är fantastiskt vilket upplyft Älvsjö Centrum har fått och kommer att få. Förra månaden var jag med och invigde Älvsjö resecentrum som består av bland annat nytt cykelgarage i flera våningar. Nya centrumet kommer när det står klart fått ett nytt torg, hotell, 400 lägenheter samt butiker. Läs gärna mer om vad jag skrivit om utvecklingen i Söderort i en av mina veckobrev här.

Tack Lars med ledningsgrupp för ett trevligt besök i dag.

Visionen om Söderort – mitt veckobrev v.46

Det är lätt att bli entusiastisk när man läser om hur framtidens Stockholm växer fram. Citybanan, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden är bara några exempel på vad som blir verklighet inom några år. Men det är inte endast Citybanan och nya stadsdelar i norra delen av staden som kommer att revolutionera hur vi bor, verkar och pendlar i staden. Vad som framöver kommer ske i Söderort finns det minst lika många anledningar att vara entusiastisk över.


Bilden ovan är en visionsbild på Gullmarsplan och Globenomårdet

Söderstaden

Nya stadsdelen Söderstaden kommer växa fram när vi förtätar Globenområdet, Gullmarsplan och Slakthusområdet. I den nya stadsdelen kommer flertalet nya bostäder och arbetsplatser att byggas. Enbart i Slakthusområdet finns det planer på 2 500 – 3 000 nya bostäder. När nya Tele2 Arena blir klar under 2013 kommer den spela en central roll i Söderstadens profilering som en evenemangs- och nöjesknutpunkt. 


Bilden ovan är en visionsbild på Arenatorget vid nya Tele2 Arena      

Nya kunskapskluster
Stockholm har goda erfarenheter av satsningar på kunskapskluster. Kista är ett sådant bra exempel och nu kommer vi göra en liknande satsning vid Telefonplan inom kreativa näringar tillsammans med bland annat Konstfack. I Farsta kommer vi också ta inspiration från Kistas satsning på lokalt entreprenörskap med projektet Kista Hotspot. Det blir en liknande satsning i Farsta som kommer gå under namnet Hotspot Farsta

Förtätar Söderort
Genom att förtäta Söderort skapar vi nya möjligheter för både bostäder och det lokala näringslivet. När döda ytor förvandlas till bostadsområden, upplysta parker och levande torg kommer tryggheten ökas tryggheten och avståndet mellan människor att minska. Förutom Söderstaden så jobbar vi även med att förtäta områdena kring Kungens Kurva och Skarpnäck.

Ny mötesplats i Älvsjö
I Älvsjö har ett nytt modernt resecentrum öppnats och alldeles intill det byggs totalt 600 lägenheter. Där ska också ett nytt torg anläggas och då blir Älvsjö en helt ny mötesplats med livfulla boendekvarter, butiker och mötesplatser. Det kommer också bli ett stort lyft för området när pendeltågen inom den närmaste framtiden börjar trafikera Arlanda.

Det finns många fler exempel på hur vi utvecklar Söderort och jag ser fram emot att vid fler tillfällen återkomma med mer information kring detta. 

Veckans blogg
Reflektioner från gruppledardebatten

Splittrad och trött opposition

Årets budgetfullmäktige börjar snart

Kulturtanken
I dag öppnar Nordens första konstmässa på nätet. Konstmässan går under namnet SCARF (Scandinavian Art Fair) och har som måla att ge galleribranschen nya säljkanaler. Auktionshusen har tidigare varit väldigt framgångsrika med sina nätauktioner och det ska bli spännande att ser det kommer gå för konstgalleriorna.

Läs gärna Dagens Nyheters artikel om SCARF här.