Bilden av en stad med studentbostadsbrist på väg att ändras

Bilden av att studentbostadsfrågan är ett hopplöst fall i Stockholm håller på att ändras. Det har under en allt för lång tid funnits en brist på studentbostäder i hela länet, men sedan valet 2010 har vi totalt 6150 studentbostäder som byggts eller som planeras byggas i Stockholm. Av dessa står 405 bostäder klara och ytterligare 1771 lägenheter är redan i olika stadier av byggprocessen.

På stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M)hemsida kan du följa utveckling av studentbostadsbyggandet samt få information om de cirka 4000 studentbostäderna som nu också behandlas i pågående detaljplanearbeten.

Det stora planerade tillskottet av studentlägenheter både uppmärksammades och välkomnades av SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, i sitt nyhetsbrev för april under rubriken ”Det planeras för fullt!”. Rubriken är passande för det är precis vad det görs.

Studentbostadsfrågan är viktig i vårt arbete att göra Stockholm till en av de främsta studenthuvudstäder. Likaså behovet av forskarlägenheter, vilket det också blir ett stort tillskott av när nya studentstaden Albano växer fram med över 1 000 student- och forskarlägenheter.  Läs gärna mer om nya studentstaden Albano här.

Till höger: visionsbild av studentbostadsområdet i nya studentstaden Albano

Värt att notera är att vi i Stockholm inte bara arbetar med nyproduktion, utan även med ombyggnationer av existerande byggnader. Detta är något som tyvärr lätt kommer bort i studentbostadsdiskussionen. Ett aktuellt exempel är den planerade ombyggnationen av S:t Görans gymnasium på centrala Kungsholmen, vilken tar tillvara på en existerande byggnad i centralt läge på bästa sätt till glädje för kommande studenter.

Ta gärna del av förra veckans nyhetsbrev där studentfrågan var i fokus här.

Stockholm stärker sin ställning som Sveriges universitetshuvudstad – Mitt veckobrev v. 15

Stockholm är med sina akademier och cirka 75 000 studenter – motsvarande 20 procent av alla studenter i Sverige – Sveriges universitetshuvudstad. Stockholms högskolor och universitet håller hög kvalité och har ett välförtjänt gott anseende i såväl landet som internationellt. Så många som en fjärdedel av Sveriges professorer och en tredjedel av landets forskarstudenter väljer att vara verksamma i just Stockholm.

Kunskap är vägen framåt
Stockholms ställning som universitetshuvudstad är viktig ur flera aspekter. Det ger oss möjlighet att möta framtidens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft samtidigt som studenterna utgör en ovärderlig resurs för en kunskapsintensiv tillväxtregion som Stockholm. Med ökad konkurrens från omvärlden behöver vi dock kapacitet för ännu fler studenter, gästföreläsare och forskare. Därför har vi i Stockholms stad tagit steg för att utveckla Stockholm som kunskaps- och universitetshuvudstad. Ett gott exempel på vad detta betyder för jobben är kunskapsklustret Kista. Där har antalet sysselsatta vuxit med 20 procent sedan år 2000, att jämföra med rikssnittet 6 procent.

6150 studentbostäder på gång
Visionsbild: Albanovägen, källa Stadsbyggnadskontoret

Vi har, som jag tidigare skrivit om, fattat beslut om att bygga en studentstad vid Albano. Där kommer ett nytt campus och 1 000 nya student- och forskarlägenheter stå i centrum. Förutom närhet till Stockholms Universitet, KTH och Karolinska Institutet kommer den nya studentstaden vara lättillgänglig till det forskningskluster som nu också byggs i Hagastaden.

Med dessa student- och forskarlägenheter har staden färdigställt eller antagit planer för totalt 6150 studentbostäder. Det är viktiga steg mot att förse stadens studenter med goda boendemöjligheter, men med Stockholms tillväxttakt behövs mer än så. Därför pågår ett intensivt arbete med ytterligare projekt och markanvisningar. I veckan rapporterade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) om 350 nya studentbostäder inne på KTH Campus, vars planarbete nu inleds. Det är en del i att utveckla campusområdet och göra det än mer attraktivt.

Visionsbild: studentbostäder KTH, Einar Mattson och Semrén & Månsson

Stockholm planerar attraktivt även för våra äldre
Stockholms tillväxttakt är hög och allt fler kallar sig stockholmare. År 2024 räknar vi numera med att Stockholm kommer att vara en miljonstad. Det är med andra ord inte bara studenter och forskare Stockholm ska tillgodose behoven för, även äldre utgör en stor och viktig grupp.

Som ett led i att ta fram attraktiva, trivsamma och unika boendemiljöer för äldre har ett av stadens bolag, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, utlyst en tävling på temat. Vinnaren presenterades i veckan av borgarrådet Joakim Larsson (M), ordförande i Micasa Fastigheter.

Illustration: White Arkitekter, Göteborg

Det vinnande bidraget  Meningsfullt -vars innegård visas ovan- lyckades övertyga med både nyskapande och vacker gestaltning kombinerat med en integration av tekniska framsteg på området. Genom initiativ som detta stimulerar och utvecklar vi framtagandet av boendemiljöer anpassade till stockholmarnas framtida vård- och omsorgsbehov. Det är ett viktigt led i att göra Stockholm attraktivt och tillgängligt. På så vis kan alla våra invånare ges livskvalitet. Vår utmaning består inte bara i att planera för här och nu, utan vi har även en skyldighet att ta höjd för framtidens behov.

Veckans blogg
Viktiga steg mot byggstart av Förbifart Stockholm
Fler i jobb och utbildning när Alliansen satsar
Positivt med ökat utbud på bostadsmarknaden
Birgitta Holm
Stockholm inför kulturprojektet El Sistema

Trevlig helg!

Utbildning är nyckeln till fortsatt tillväxt – Mitt veckobrev v.10

Kvalificerad arbetskraft Stockholms styrka

Det finns fler orsaker till varför Stockholm har klarat sig väl under både den globala finanskrisen och den pågående ekonomiska turbulensen inom EU. En anledning är förstås finansiellt ansvarstagande. En annan stor bidragande faktor är utbudet av den kvalificerade arbetskraften som finns i Stockholm inom stabila och växande branscher. Utbildning samt möjligheten att locka utländska experter till Stockholm är nyckeln till denna framgång. Vi ser nu en ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och Stockholms tillväxt är beroende av att vi kan tillgodose dagens och morgondagens efterfrågan. För att behålla stadens starka ställning krävs politiskt ledarskap och gott samarbete mellan näringsliv och akademierna.

Stockholm behöver fler med IT-utbildning

Inom IT-klustret Kista Science City pågår det löpande samarbete mellan gymnasieskola, universitet och näringslivet. Och i dag är det Future Friday i Kista, en inspirationsdag som ska visa gymnasielever möjligheterna som öppnar sig med en utbildning inom IT. På arbetsmarknaden finns det nu en stor efterfrågan på civilingenjörer inom elektronik/datateknik samt programmerare och systemvetare. Efterfrågan förväntas öka ytterligare. Klustersamarbetet i Kista och dagar som Future Friday är därför otroligt viktigt för att Stockholm ska behålla sin ledande position inom IT och andra specialistområden. Därför arbetar staden aktivt för att skapa nya kluster och under måndagens kommunfullmäktige togs ett viktigt beslut om vad som börjat kallas för Vetenskapsstaden. 

Bilden ovan en visionsbild av nya studentstaden i Albano


Nav i Vetenskapsstaden

Beslutet som togs vid måndagens kommunfullmäktige var det tredje och sista ärendet angående utbyggnaden i Albano. I praktiken kommer Albano bli en studentstad med 1 000 student- och forskarbostäder samt 100 000 kvm högskolelokaler. Med en strategisk placering mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och det blivande LifeScience-klustret i Hagastaden blir Albano ett naturligt nav i morgondagens Vetenskapsstad. Måndagens beslut var otroligt viktigt då Stockholm stad fortsättningsvis måste göra sitt yttersta för att attrahera såväl svenska som internationella studenter. Genom satsningen i Albano bidrar vi till att skapa en gynnsam miljö för studenter och forskare. Precis vad Stockholm behöver för att stärka sin ställning.

Veckans blogg

8 mars

Stockholms stads bokslut för 2012 visar ett Stockholm som jobbar

Hornsbergs strandpark – ett prisat inslag i stadsbilden

Stockholms stads stadsdirektör är ”välfärdens viktigaste kvinna”

Staden växer – med bostäder och studentsatsningar

Premiärminister Yingluck Shinawatra på besök

Välkomnad rapport för högre kvalité inom välfärden

Kulturtanken

Idag gratulerar vi professor Sara Danius som blir ny ledamot i Svenska Akademin, där hon ersätter Knut Ahnlund som avled förra året. Gratulationerna kan utsträckas även till Södertörns högskola där Sara Danius är verksam som professor i estetik. Enligt Svenska Dagbladet har hennes forskning behandlat bl.a. Marcel Proust, James Joyce och Gustave Flaubert

 

Trevlig helg!

Media – och studentkluster växer fram i Stockholm

Första etappen av Norra Djurgårdsstaden står just nu inflyttningsklar.  Förvandlingen av delar av Hjorthagen, Gasverksområdet, Värtan och till sist Loudden till morgondagens stadsdel är i full gång. Här blir 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser i en stadsdel som skall vara spjutspets i miljö, arkitektur och ett i god bemärkelse modernt Stockholm. Det är i den kontexten mitt förslag, som jag skriver om i Dagens Nyheter i dag, att flytta Sveriges Television och Sveriges Radio till ett ”mediakluster” i denna nya stadsdel skall ses. Det kan bli en vinna-vinna situation där de båda public service företagen kan utvecklas in mot 2030, samtidigt som vi på deras tidigare mark och fastigheter kan tillfoga ytterligare en viktig pusselbit för att göra Stockholm till en universitetshuvudstad i världsklass.

På bilden ovan en illustrationsbild av Albonparken och nytt campus

Stockholm blir en allt mer populär universitetsstad vilket glädjer mig mycket. I dag rapporterade ABC att tre av landets mest sökta utbildningar finns vid Stockholms universitet. Som landets universitetshuvudstad bär vi ett ansvar att se till att universiteten blir en viktig del av stadens tillväxtsatsningar. I går presenterade jag tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) en investering på 1,4 miljarder kronor på 100 000 kvm campusområde vid Albano med omkring 1 000 nya student- och forskningslägenheter. Albano är strategiskt välplacerat mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. Genom denna satsning skapar vi förutsättningar för ett nytt område för högre undervisning och forskning, där ett större inslag av student- och gästforskarbostäder kan bidra till en attraktiv undervisningsmiljö och en intressant stadsmiljö.