Om Sten

Förändring byggd på erfarenhet är det som driver mig. Jag tittar på Stockholm och ser saker som jag tror och vet kan bli bättre, och då vill jag göra mitt för att driva utvecklingen i rätt riktning.

För mig handlar moderat politik om frihet och ansvar och det är där jag tar min utgångspunkt i min politiska gärning.

Det som en gång fick mig att intressera mig för politik var utbildningsfrågorna samt den kamp för individualism som var en nödvändighet efter kollektivismens år under 60-talets slut och 70-talets början. Som Alf Henriksson skaldade:

Kollektivets saga, om den är sann
Är den tristaste läsning som tänkas kan
För allt roligt som hänt genom tiderna
Har att göra med individerna

Nu går vi vidare i ett optimistiskt samhällsbygge, grundat på människors kreativitet och vilja till ansvar. En stad där god miljö, hänsyn till varandra och tillväxt går hand i hand.