LO:s nya retorik ändrar inget – mitt veckobrev v.3

LO-förbunden gjorde i veckan gemensam sak på DN-debatt när de omformulerade sitt krav på så kallat vinstförbud inom välfärden. Det var LO:s kongress som i maj 2012 slog fast kravet. Drygt ett halvår senare inser man alltså behovet av att förändra denna förbudsmentalitet. Men har de lyckats?

Vinstförbud slår hårdast mot Stockholmarnas valfrihet
Det är klokt att ompröva ett tokigt beslut. Problemet är vad man istället väljer att landa i. LO står nämligen fast vid sin utvecklings- och företagsfientliga uppfattning. Den nya bolagsform som LO föreslår ska enligt uppgift ha allmännytta och begränsat vinstuttag som grundläggande principer. Konstellationen är dock en levande motsägelse. En ny ovis bolagsform med luddiga direktiv som ”rimliga vinstuttag” som LO föreslår, skulle skapa otrygghet för både de som arbetar i och driver verksamheter inom välfärdssektorn.  Hårdast skulle en sådan reform slå mot Stockholm där valfriheten blivit en självklarhet. Risken är uppenbar att förskolor och skolor stängs.

Valfrihet en självklarhet i Stockholm
För visst är det så att stockholmare i dag tar möjligheten att få välja förskola, skola och vårdcentral förgivet. Valfrihet har blivit en självklarhet vilket har fått Stefan Löfven att ändra sin retorik. Men bara för att retoriken har ändrats innebär det inte att han har fått med sig sina kollegor runt om i landet. Som jag skrev på min blogg under budgetdebatten i höstas har Löfven mycket kvar att göra för att få med sig sina S-kollegor i Stockholm stad.  


Vi måste ha en nyanserad debatt
Debatten mot vinster i välfärden har tyvärr varit styrd av ideologiska skygglappar snarare än fakta. När Dagens Samhälle granskade vinster i välfärdssektorn visade det sig att vinsterna efter bolagsskatt ligger på runt 4 procent, vilket inte är anmärkningsvärt högt. Tvärtom behövs dessa vinster för att företagen skall kunna utvecklas. Offentligt drivna verksamheter får motsvarande pengar för investeringar och utveckling av sina huvudmän – kommun och landsting. Enligt samma granskning drogs också slutsatsen att kvalitén har blivit bättre tack vare konkurrensen. Det är självfallet bra att regeringen nu stoppar provocerande räntesnurror för att undkomma svenska skatter. Men det gäller alla företag och inte bara de inom välfärdssektorn.

Inget svar från Miljöpartiet
I höstas ingick Miljöpartiet i Stockholms läns landsting i en uppgörelse med Alliansen kring Vårdval Stockholm. Hur Miljöpartiet i Stockholms kommunfullmäktige kommer landa i frågan om valfrihet är lika oviss i dag som när jag sträckte ut handen till gruppledare Daniel Helldén (MP) i samband med uppgörelsen i landstinget.     

Veckans blogg

Överklagande mot bussterminalen i Katarinaberget avslås av Länsstyrelsen

Ett utmärkt initiativ!

Besök på Bombardier i Liljeholmen

 Kulturtanken

I den bitande vinterkylan är det trevligt att tänka på några möjliga höjdpunkter under Stockholms kulturvår. Den flygande holländaren (Folkoperan), Farliga Förbindelser (Dramaten), Turandot (Operan) och Körsbärsträdgården (Stadsteatern) för att nämna några personliga ”karameller”. Lördagen den 20 april är det kulturnatt i Stockholm, förstärkt med firande av att kommunfullmäktige fyller 150 år.

 

Trevlig helg!

Alliansen i Stockholm stad flyttar åtta förvaltningar och bolag till ytterstaden – Mitt veckobrev v.2

Hela Stockholm ska växa
Det har talats länge om de positiva möjligheter som kan uppstå om kommunala förvaltningar och bolag skulle flytta från centrala delar av Stockholm. Denna vecka har vi slutat prata och börjat agera. I torsdags presenterade jag, tillsammans med mina allianskollegor i Stockholm stadshus, stadens planer att flytta åtta kommunala förvaltningar och bolag från innerstaden till ytterstaden. Jag är mycket glad över att detta äntligen blir verklighet. För mig har det alltid varit viktigt att hela Stockholm ska växa och genom detta visar vi både näringslivet och regeringen att potentialen är stor i Stockholms ytterstad.

Spin-off effekterna är många

Totalt är det 1500 arbetsplatser som kommer att flyttas till Tensta, Rågsved, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen, Husby och Ulvsunda och de potentiella spin-offeffekterna är många. Som moderat finansborgarråd är tre av mina viktigaste uppdrag att ge stockholmare största möjliga värde för sina skattekronor, stärka arbetslinjen i hela Stockholm och skapa förutsättningar för ett växande Stockholm. Att flytta stadens förvaltningar och bolag gör just detta. Vi stärker arbetslinjen i ytterstaden, vi minskar stadens kontorskostnader och vi skapar förutsättningar för nya bostäder.  

Statliga myndigheter har anledning att följa Stockholms exempel
Stockholm stad visar nu vägen. Landets övriga storstadsregioner, och i högsta grad även staten, har mycket att vinna på att följa Stockholms exempel. Det har länge funnits goda intentioner från regeringen att se över lokaliseringen av landets statliga myndigheter och verk. Förhoppningsvis inspirerar det viktiga steget vi nu tagit i Stockholm regeringen att lyfta fram frågan på sin dagordning.   

De förvaltningar och bolag vi föreslår flytta till ytterstaden är:

Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Äldreförvaltningen
Överförmyndarförvaltningen
Kulturförvaltningen
AB Stokab
Stockholm Vatten AB
AB Stockholmshem

 
Samtliga dessa arbetsplatser ligger i dag i Stockholms innerstad.

Bloggen denna vecka

Vi vill skapa fler jobb i ytterstaden

Hittills har sänkt restaurangmoms skapat 5 000 nya jobb

Stockholmare väntar på att regeringen agerar i frågan om dubbdäck

Kulturtanken

Vi har på TV under julen och början av det nya året kunnat följa två dokumentära serier om två färgstarka personligheter, Olof Palme och Jan Stenbeck. Man kan ha olika invändningar mot delar av båda programserierna, men i grunden är det mycket berömvärt att levandgöra nutidshistoria genom att försöka spegla en intressant person. Min egen – och säkert många andras – reflektion efter att ha sett båda dokumentärerna är att Sverige har förändrats. Till det bättre.

Trevlig helg!

Ett spännande politiskt år – mitt veckobrev v.50


Foto Henrik Trygg

Nu är det dags för mitt sista veckobrev för 2012. Det har varit ett spännande politiskt år, både på den nationella arenan och i stockholmspolitiken. Socialdemokraterna valde till sist en ledare som har sina medlemmars förtroende att leda dem till valet 2014. Stefan Löfven har i år varit en skicklig retoriker. För det är mest i ord som den socialdemokratiska ”förnyelsen” skett. Någon ”mittenpolitiker” är Löfven knappast, utan företräder en traditionell socialdemokrati med höjda skatter och minskad valfrihet. Vi kan samtidigt konstatera att statsminister Fredrik Reinfeldt har ett obrutet rekordhögt förtroende hos svenska folket.

Oppositionen i Stockholm har en ännu mer omodern och traditionell agenda med regleringar och en illa dold misstänksamhet mot stockholmarnas fria val och mot alla de tusentals personer som jobbar för utbildning och välfärd men med andra arbetsgivare än kommunen. Man verkar på allvar tro att fristående förskolor och skolor har rovdrift som främsta drivkraft.

Framtidsagenda
I framtidsbudgeten som vi lagt för 2013 är ett viktigt uppdrag för Stadens hela organisation att redan nu tänka på det Stockholm vi vill ska växa fram efter 2020. Redan 2024 räknar vi med att Stockholms Stad har en miljon invånare. Resan dit har tagit 800 år, resan mot 1,5 miljoner invånare kommer inte ta 400 år utan kanske 25-30 år räknat från 2024. Redan idag måste vi planera för att ett större Stockholm förblir, och utvecklas ännu mer, till en öppen och väl fungerande stad.

Är det inte dags att stoppa tillväxten frågar någon. Mitt svar är entydigt nej. Vi har plats att växa och de människor, företag, organisationer, högskolor med mera som söker sig hit eller väljer att växa här utvecklar vårt samhälle, skapar tillväxt och välfärd. Kloka politiker tar därför framtidsagendan på allvar, och ägnar sig inte att nostalgiskt blicka bakåt mot 50- eller 60-talet.

Skolan
I framtidsagendan kommer skolan, allt från förskolan till universiteten, stå i fokus. 2013 måste bli ett år då vi moderater blir ännu tydligare i skolfrågorna. Jag glädjer mig mycket åt att statsminister Fredrik Reinfeldt nu alltmer börjar ge sig in i diskussionen om framtidens utbildning. I Stockholm kommer vi att följa det goda exemplet.


Bilden ovan är en illustration av nytt studentcampus vid Albano

För övrigt har årets kvasidebatt utbrutit kring just skolan i slutet av detta år. Läx-RUT, det vill säga ett förtydligande att all läxhjälp till skolelever är avdragsgill enligt RUT, har fått en del att gå i taket och hävda att det hotar skolans hela kompensatoriska roll. Dumheter! Skolans kompensatoriska roll, det vill säga dess uppdrag att ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, hotas bara av dålig kvalitet, aldrig av föräldrar som på olika sätt engagerar sig för sina barn. Läx-RUT är dessutom en reform som beräknas kosta 25 miljoner kronor fullt genomförd. I jämförelse kan nämnas att Stockholms Stads utbildningsnämnd har en budget på drygt 14 miljarder kronor.

Kvalitet
Kvaliteten i våra verksamheter är hög. Nyligen har vi fått en färsk brukarundersökning om äldreomsorgen som visar på mycket goda resultat. Men visst uppstår det brister, och vi kommer inte förtröttas i vårt arbete att utveckla kvaliteten. Staden behöver inte utföra allt, men självfallet alltid ta ett skarpt ansvar för de verksamheter som skattebetalarna både behöver och finansierar. Valfrihet, mångfald och kvalitetsarbete skall gå hand i hand.

Bostäder

Ett allvarligt hot mot tillväxt och utveckling är bristen på bostäder. Därför är det mycket viktigt att Staden 2012 uppnår och till och med överträffar målen för anvisad mark för bostadsbyggande och för antagna detaljplaner för bostadsbyggande.     Vi kommer i samverkan med alla branscherna inom byggsektorn jobba hårt för att omsätta dessa till inflyttningsklara bostäder.

Kulturtanken

Under 2013 hoppas jag att vi också kan presentera en del nyheter på kulturens område, i stadens egen regi eller i samarbete med andra. Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår framtidsagenda. Kulturlivet skall vara fritt, och vi skall aldrig glömma hur mycket av kulturen som tack och lov lever och frodas utan politiker och skattekronor. Men på andra håll behövs det engagemang från Staden, och då tvekar vi heller inte att konkret visa det engagemanget.

I ”den lilla världen” hoppas jag att julen ger chans till kulturell återhämtning på flera sätt. Något vi verkligen ser fram emot är flera av de storslagna musikstunder som våra kyrkor erbjuder nu i juletid. Och den orörda boktraven i läshörnan kan kanske äntligen omsättas lite.

Jag vill önska er alla trogna läsare av veckobrevet
och bloggen en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


 

Vinterstockholm och Nobelpriset – Mitt veckobrev v.49

Stockholm vackert för Nobelpristagarna
Årets Nobelpristagare som nu börjat anlända till Stockholm får i år uppleva en ordentlig svensk vinter. För många av dem är det första gången de är i Stockholm. När vindarna lagt sig och sikten klarnat, är snötäckta Stockholm utan tvekan både en vacker och romantisk huvudstad att minnas för livet.
Stadens gåva till nobelpristagarna
I år får Nobelpristagarna en minnesvärd present av Stockholms Stad. Tung att frakta hem men väl värd mödan vågar jag säga. Som minne av Stockholm, och en säkert minnesvärd nobelbankett i Stadshuset, får de en engelsk utgåva av Ann Katrin Pihl Altmers fantastiska verk Stockholms Stadshus och arkitekten Ragnar Östberg.
Onsdagens extrema väderförhållanden
Av naturliga skäl leder de extrema väderförhållanden som vi haft tidigare i veckan till förseningar för alla trafikslag, och i de värsta fallen även trafikstopp. Jag vill tacka alla stockholmare som haft både tålamod och förståelse för att deras bussar, tåg, eller flyg inte kunnat gå som planerat. Stockholm upplevde sin värsta snöstorm på länge.

Jag vill också tacka alla som arbetat hårt med att röja våra vägar och landningsbanor så bra som det mänskligt är möjligt mitt i pågående oväder. De rutiner och erfarenheter vi har på exempelvis Arlanda av att rensa landningsbanorna är i absolut världsklass och avundas på flygplatser runt om i världen.

Uppmanar till försiktighet
Med dessa ord vill jag uppmana alla att vara försiktiga i trafiken och inte låta eventuell stress påverka vaksamheten. Många av oss stockholmare är vana att skynda för att spara tid. I dessa väderförhållanden kan minsta lilla snesteg få förödande konsekvenser. Jag vill därför att alla tänker efter om det verkligen är värt att springa över en gata, skynda till bussen eller köra om någon för att komma fram i tid.

Kulturtanken

Jag blev under torsdagen intervjuad av Kinas största internetbaserade nyhetskanaler om Nobelprisets betydelse för Stockholm. Det är verkligen svårt att överskatta, för det betyder så mycket på många plan för bilden av Stockholm och Sverige. Naturligtvis underströk jag också vikten av det kommande Nobelcentret.

 

Jag fick förstås också frågor om den kinesiska litteraturpristagaren Mo Yan. Jag har ännu inte läst något av honom men en hel del om honom (och då tänkte jag inte på den ilskna diskussion som utbrutit mellan några). Alfred Nobels litteraturspris bidrar verkligen till att öppna kulturella dörrar även när den går till författare man själv inte läst – eller kanske mest då när nyfikenheten väcks av priset.

Kvalité ska utmärka Stockholm – Mitt veckobrev v.47

Leva upp till förväntningar
Stockholm the Capital of Scandinavia är Stockholmregionens slogan och Stockholm stad använder En stad i världsklass som ett begrepp för att beskriva vårt kvalitetsmål. En slogan och ett kvalitetsmål har bara betydelse om vi lever upp till dem. Och det gör vi!

The Capital of Scandinavia

Stockholmsregionen har vuxit till Nordens främsta region för utländska företag. Drygt hälften av alla internationella huvudkontor i Norden har etablerat sig i Stockholmsregionen vilket är ett tydligt kvitto på Stockholms konkurrens- och attraktionskraft. Regeringens infrastruktursatsningar på nya tåglinjer i regionen kommer att öka vår konkurrenskraft ytterligare.
En stad i världsklass
Att Stockholm ska vara en stad i världsklass tror jag inte att någon motsätter sig. Att vara en stad i världsklass innebär inte bara att Stockholm ska ha ett rikt kulturutbud, bra kommunikationer och vacker natur. Det innebär också att den service som staden tillhandahåller stockholmarna ska vara av högsta kvalité. Allt från tillgängliga lekplatser och bra skolor till högkvalitativ äldreomsorg och trygghet inom socialomsorgen är vad vi mäter när vi menar med en stad i världsklass.

Budget 2013 – en kvalitetsförstärkning         
I Stockholmsalliansens offensiva budget som röstades igenom i kommunfullmäktige förra veckan stärks stadens kvalitetsmål och uppföljningsarbete inom en rad områden. Exempelvis satsar vi på bättre kvalitetssäkring på våra vård- och omsorgsboende. Inom det sociala området satsar vi på ett kompetenslyft för socialtjänstens medarbetare och vid stadens kvinnorjourer stärker vi barnkompetensen vilket är av stor vikt för våra mest utsatta.  

Genom fokus på skolelevernas kunskaper och förbättrande studieresultat höjer vi kvalitén i stadens skolor. Budgeten innehåller också ökade satsningar på att utbilda barnskötare till förskollärare. Med fler förskollärare höjer vi både kvalitén och tillgodoser det ökade behovet när vi får allt fler yngre stockholmare.

Det är genom dessa och många fler kvalitetshöjande satsningar som vi kan leva upp till vårt mål som en stad i världsklass. Inget annat är värdigt en stad som vi stolt kallar för the Capital of Scandinavia.

Veckans blogg
Besök i Skärholmen
Kvalitetsutmärkelsen 2012

Kulturtanken

I helgen blir det spännande att höra och se Kungliga Operans nya uppsättning av Verdis Maskeradbalen. Gissar att det kommer vara fler i publiken än Hanna och jag som kommer att sitta och jämföra med Folkoperans halsbrytande, och bitvis blodiga, uppsättning av samma opera som de ger nu i höst.  Men å andra sidan bör varje uppsättning ses som ett självständigt konstnärligt verk.

Trevlig helg!

Visionen om Söderort – mitt veckobrev v.46

Det är lätt att bli entusiastisk när man läser om hur framtidens Stockholm växer fram. Citybanan, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden är bara några exempel på vad som blir verklighet inom några år. Men det är inte endast Citybanan och nya stadsdelar i norra delen av staden som kommer att revolutionera hur vi bor, verkar och pendlar i staden. Vad som framöver kommer ske i Söderort finns det minst lika många anledningar att vara entusiastisk över.


Bilden ovan är en visionsbild på Gullmarsplan och Globenomårdet

Söderstaden

Nya stadsdelen Söderstaden kommer växa fram när vi förtätar Globenområdet, Gullmarsplan och Slakthusområdet. I den nya stadsdelen kommer flertalet nya bostäder och arbetsplatser att byggas. Enbart i Slakthusområdet finns det planer på 2 500 – 3 000 nya bostäder. När nya Tele2 Arena blir klar under 2013 kommer den spela en central roll i Söderstadens profilering som en evenemangs- och nöjesknutpunkt. 


Bilden ovan är en visionsbild på Arenatorget vid nya Tele2 Arena      

Nya kunskapskluster
Stockholm har goda erfarenheter av satsningar på kunskapskluster. Kista är ett sådant bra exempel och nu kommer vi göra en liknande satsning vid Telefonplan inom kreativa näringar tillsammans med bland annat Konstfack. I Farsta kommer vi också ta inspiration från Kistas satsning på lokalt entreprenörskap med projektet Kista Hotspot. Det blir en liknande satsning i Farsta som kommer gå under namnet Hotspot Farsta

Förtätar Söderort
Genom att förtäta Söderort skapar vi nya möjligheter för både bostäder och det lokala näringslivet. När döda ytor förvandlas till bostadsområden, upplysta parker och levande torg kommer tryggheten ökas tryggheten och avståndet mellan människor att minska. Förutom Söderstaden så jobbar vi även med att förtäta områdena kring Kungens Kurva och Skarpnäck.

Ny mötesplats i Älvsjö
I Älvsjö har ett nytt modernt resecentrum öppnats och alldeles intill det byggs totalt 600 lägenheter. Där ska också ett nytt torg anläggas och då blir Älvsjö en helt ny mötesplats med livfulla boendekvarter, butiker och mötesplatser. Det kommer också bli ett stort lyft för området när pendeltågen inom den närmaste framtiden börjar trafikera Arlanda.

Det finns många fler exempel på hur vi utvecklar Söderort och jag ser fram emot att vid fler tillfällen återkomma med mer information kring detta. 

Veckans blogg
Reflektioner från gruppledardebatten

Splittrad och trött opposition

Årets budgetfullmäktige börjar snart

Kulturtanken
I dag öppnar Nordens första konstmässa på nätet. Konstmässan går under namnet SCARF (Scandinavian Art Fair) och har som måla att ge galleribranschen nya säljkanaler. Auktionshusen har tidigare varit väldigt framgångsrika med sina nätauktioner och det ska bli spännande att ser det kommer gå för konstgalleriorna.

Läs gärna Dagens Nyheters artikel om SCARF här.

Stockholm får landets näst lägsta kommunalskatt i offensiv budget – Mitt veckobrev v.41

Stort medialt intresse för stadens offensiva budget
Veckans nyheter har dominerats av stadens budget 2013. Det har varit glädjande att denna vecka ha presenterat både viktiga satsningar inom socialomsorgen, skolan, stadsmiljön och kulturen samtidigt som en skattesänkning på 15 öre. Alliansen har styrt Stockholm sedan 2006 och under den tiden har investeringarna i välfärden ökat medan kommunalskatten har sänkts med totalt hela 75 öre. Det motsvarar 2 000 kr per år i skattelättnader för en undersköterska.

Flertalet satsningar på företagande och jobb

Utöver de investeringar jag redan nämnt så innehåller budgeten för 2013 även flertalet satsningar på företagande och jobb. Det är genom att fler arbetar som vi finansierar nya satsningar på välfärden, nu med Sveriges näst lägsta kommunalskatt. Vi skjuter till 15 miljoner kronor i feriejobbsatsningar, en satsning som främst går till att förbättra stadsmiljön. Det kan gälla platser som i dag kan kännas bortglömda som delar av en park, ett torg eller annan del av vår närmiljö. Stadsmiljön är en viktig fråga för stockholmarna och satsningar som dessa kan förbättra tryggheten och säkerheten genom bland annat bättre belysning och fräschare miljöer. Andra exempel på jobbsatsningar är 19,7 miljoner extra till vuxenutbildning, 5 miljoner till ungdomsjobb och 9 miljoner till uppsökande verksamheter för att nå ungdomar som står långt ifrån studier och/eller arbetsmarknaden.

Byggandet ska fortsätta för att möta efterfrågan

Stockholm beräknas få sin 900 000:e invånare någon gång under sommaren 2014. Därför är det viktigt att vi fortsätter planerna på att nå målet om 100 000 nya bostäder till 2030. I budgeten avsätter vi 50 miljoner för att öka farten i byggprocesser, 18,5 miljoner för ökad produktivitet av detaljplaner och 2 miljoner för ökad rådgivning inom bygglov. Vi kommer även utlysa en tävling för att bygga billiga och yteffektiva bostäder. Det är ett helhetsgrepp som måste tas så vi kan nå våra mål. För att få fart även på studentbostadsbyggandet kommer en central studentbostadssamordnare att utses samt att mark kommer att frigöras för tillfälliga studentbostäder.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för stadens utveckling och ekonomi som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, och hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkningar vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Veckans blogg

Offensiv budget för Stockholm

Snart offentliggörs stadens budget för 2013

Kulturtanken 

Denna vecka känns det naturligt att särskilt nämna kulturbudgeten. Biblioteken, Stadsteatern och Liljevalch är några delar som står i fokus för nya satsningar. Därtill Kulturskolan som i dag erbjuder 15 000 barn och ungdomar möjligheten att utvecklas inom musik och teater. Vi hoppas det nu ska bli fler. Vi startar också El Sistema – där barn får spela med professionella symfoniker. Modellen grundades ursprungligen av José Antonio Abreu i Venezuela 1975. Hans syfte var att hjälpa fattiga barn till musikalisk utveckling. Efter drygt 30 år måste hans initiativ ses som en succé. År 2009 mottog José Antonio Abreu Polar Music Prize i Stockholm.

-Välskött ekonomi finansierar välfärden- Mitt veckobrev v.40

100 miljoner till högre lärarlöner
I tisdags fick jag frågan av Radio Stockholm om stadens satsning på 100 miljoner kronor extra till högre lärarlöner skulle innebära nedskärningar inom andra områden. Med Stockholms välskötta ekonomi kunde jag svara nej på den frågan. Det är genom ansvarstagande som Stockholms stad nu kan finansiera nya välfärdssatsningar med den välskötta ekonomin.

Det rödgröna hotet mot tillväxten

Grunden till den välskötta ekonomin ligger både i stadens och regeringens arbetslinje och de framgångsrika jobbskatteavdragen. Socialdemokraterna må i dagsläget, efter att röstat nej varje gång, accepterat jobbskatteavdragen. Men hur en förhandling om skatter inom en eventuell rödgrön regering skulle sluta kan vi bara med fasa föreställa oss. Höjda bidrag för att inte arbeta, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och fördubblad restaurangmoms är bara några förslag som träder fram från Socialdemokraterna. Lägg där till en 70 öres chockhöjning av bensinskatten och nya och högre transportskatter från Miljöpartiet så får vi inte bara en inbromsning utan en härdsmälta i den svenska ekonomin.

En växande besöksnäring hotas av höjda och nya rödgröna skatter

Stockholm stad har under de senaste åren redovisat ett överskott samtidigt som antalet i behov av försörjningsstöd minskar. Vi har mer att göra för att få fler till egen försörjning men det finns fler ljusglimtar som visar att tröskeln till det viktiga första arbetet är på väg ner. Arbetet med jobbtorgen har visat goda resultat för de som står allra längst från arbetsmarknaden. Stockholms popularitet internationellt har skapat flertalet arbeten framförallt för unga inom den allt växande besöksnäringen. Att dubbla både ungas arbetsgivaravgifter och restaurangmomsen samt införa Miljöpartiets nya flygskatter skulle gör det dyrare för turister som istället kan lockas till länder med billigare priser, stabilare väder och lägre valutor. En rödgrön regering skulle hota Stockholms framgångsrika tillväxt som besöksdestination och därmed även flertalet unga människors arbeten. Vi får inte skatta bort dessa arbeten och besökare som vill ta del av vad Stockholm och Sverige har att erbjuda.

Bloggen denna vecka

Miljöministern stödjer förslaget om avgift istället för dubbdäcksförbud

Stockholm får ett Swedish Music Hall of Fame

Spännande framtid för Kista

Intervju i Radio Stockholm om höjda lärarlöner

100 miljoner till högre lärarlöner

Trygghet, säkerhet och rikt kulturutbud bland Stockholms styrkor

Kulturtanken
I dag börjar utställningen Dräkter från Downton på Hallwylska Museet. Det är dräkter från den populära brittiska serien Downton Abbey som ställs ut på museet som representerar samma epok som serien. Hallwylska blir det första museet som visar dräkterna utanför Storbritannien.

Läs mer om utställningen här.

Solidaritet med de som har skräck i blicken – Mitt veckobrev v.39

Veckans nyheter

Denna vecka har präglats av de fortsatta nyheterna om den världsoro som den globala finanskrisen utgör, och hur tidigare till synes starka ekonomier visar sig vara spröda som glas. Japans ekonomi har visat sig vara svag, Grekland klarar inte av att betala sina skulder, och Kina har i den plötsligt uppblossande krisen runt några öar mellan dem, Japan och Taiwan, hotat Japan med en ekonomisk kalldusch i form av försäljning av japanska statspapper. Världen runt oss blir allt mer oberäknelig. Vad vi vet är att det är tider att se om sitt hus, och att sträcka ut en hand till de som behöver det. Det är den solidariteten jag skulle vilja skriva om idag.

Flyktingar från Syrien och anhöriginvandrare till Stockholm

Den mest akuta humanitära situationen i Europas närområde just nu är den i Syrien. Diktaturen i landet fortsätter kriget mot sitt eget folk, och många är de som har drivits på flykt. Många hamnar i Turkiet, som har öppnat gränser och boenden för barn, vuxna och gamla som lyckats ta sig ur landet, men många måste resa vidare mot andra länder. Sverige är ett av få länder i Europa där samhällsekonomin inte är i fritt fall, vilket också gör att vi har ett särskilt ansvar. Alla kan inte komma till Sverige, men den som anländer med tomma händer och skräck i blicken ska vi inte neka. Syrien är nu det tredje största asyllandet till Sverige, vilket också gjort att alliansregeringen har lagt till pengar för flyktingmottagande i budgeten.

Vi ser framför oss att behovet av stöd och hjälp till Syriens folk kommer att fortsätta ett tag framöver – och då är inte Stockholm den kommun som de flesta flyende har sökt sig till. Till detta kommer också anhöriginvandrare från andra delar av världen. Sammantaget gör det att Stockholm kommer under en period framöver få lägga speciellt fokus på att stötta och hjälpa personer som kan ha upplevt saker som är främmande för de flesta svenskar, och på att snabbt motverka utanförskap och visa upp vår bästa sida för dessa nya besökare till vår trygga stad. Genom att fortsatt hålla balans i vår ekonomi, och ha ett stadigt öga på finanserna, har vi också råd att vara solidariska.

För den som vill prata om dessa frågor med sina barn kan jag rekommendera den nyutkomna barnboken ”Om det var krig i Norden”, som beskriver hur en svensk barnfamilj flyr och hamnar i ett egyptiskt flyktingläger.

Veckans blogg
Spadtag för Stockholms högsta bostadshus
Socialchefsdagarna invigda
Stabil alliansmajoritet i Stockholm
Borgmästaren Popov 

Veckans kulturtanke

Denna vecka hade Folkoperan premiär på en halsbrytande tolkning av Verdis Maskeradbalen. Jag både roades och fick många tankar kring mycket av det som hände på scenen. Man gillar inte allt, fast då kan man sluta ögonen och njuta av de fantastiska sånginsatserna och den vackra musiken. Så tveka inte, gå dit – och blunda inte för mycket.

Trevlig Helg!

–Stockholm hedrar personal i världsklass– mitt veckobrev v.38

Veckans nyheter
Veckans nyheter har dominerats av regeringens budgetutspel och stora infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen. Många av de satsningar som finns i regeringens budget kommer ha en positiv effekt på Stockholm. Att diskussioner och debatter om utbyggd tunnelbanan nu tagit fart på riktigt har också varit mycket positivt. Under veckans gång har jag kommenterat flertalet budgetutspel på min blogg (ta gärna del av dem via länkar längre ned).

Stockholms hedersbelöning
I stället för att fortsätta kommentera årets höstbudget vill jag denna vecka ägna mitt veckobrev åt de människor som dedikerat sina liv och karriärer till att gör Stockholm till en bättre och fungerande stad. Varje år delas S:t Eriksmedaljen ut till förtjänta stockholmare. Detta har gjorts sedan 1938. De första S:t Eriksmedaljörerna var, utöver Kung Gustaf V, stadshusarkitekten Ragnar Östberg och Knut Wallenberg som låg bakom finansieringen av vårt vackra stadshus vilket har blivit hela stadens landmärke. De som arbetat i staden under sammanlagt 30 år eller som vid sin pensionsavgång arbetat i staden i minst 25 år får också ta emot denna hedersbelöning.

Personal i världsklass
I veckan hade jag den stora äran att dela ut några av årets hedersbelöningar. Att få träffa dessa enastående stockholmare som under trettio års tid arbetat inom staden är alltid mycket givande för mig. Kompetensen och erfarenheten de sitter på är av stort värde både för mig och hela staden. Det är mycket som stockholmarna i dag tar för givet. Deras arbetsinsatser behövs för att få förskolan att öppnas på morgonen, att gatorna på vägen dit är farbara, att det finns parker att vila eller leka i. Stockholm är en stad i världsklass tack vare att vi har en personal i världsklass inom alla områden. Jag är glad att jag varje år får tillfälle att säga ett stort tack på alla stockholmares vägnar.

Veckans blogg
Ny satsning på Nobel Prize Center

Halvtid för Alliansens andra mandatperiod

Peter Althin och Vänsterpartiet

Är verkligen storlandsting lösningen

Ansvar och investeringar i årets regeringsförklaring

Äntligen ett klart besked om Österleden

Välkommen Marie!

Veckans kulturtanke
Vi ser allt oftare att kulturen finner nya sätt att möta och inspirera människor. De som besöker Gallerian i Stockholm nästa fredag kan få ett gott exempel på detta. Förra hösten bjöd Konserthuset på högklassig kammarmusik mitt i lunchrusningen – inne i Gallerian. Det blev en succé och nästa fredag är det dags igen. Den 28 september ger Kungliga Filharmonikerna egna storbandsledare Peter Asplund en lunchkonsert med en särskilt sammansatt trio. Samma dag kl. 16.00 framträder Kungliga Filharmonikerna och spelar under ledning av Marc Soustrot. På programmet står musik av Beethoven: Leonora-uvertyr nr 3 och sista satsen ur Beethovens sjunde symfoni. Det är inget inträde så alla kan ta del av detta.