Ett år kvar till valet – mitt veckobrev v.37

Valet 2014
I morgon är det den 14 september. Det innebär att det är exakt ett år kvar till nästa års val. Valet 2014 kommer, liksom alla val, att handla om framtiden. I Sverige har vi en stor del av väljarkåren som är rörlig och de belönar inte partier för gamla meriter. Rösterna går till de partier som har drivkraften och visionerna för framtiden. Detta är en sund inställning då både Sverige som Stockholm förtjänar och behöver en politik för framtiden.

Moderaterna har visionerna för Stockholm
Jag är mycket stolt över vad vi moderater tillsammans med våra alliansvänner har åstadkommit under de senaste två mandatperioderna. Men jag är än mer stolt över vår långsiktiga plan för Stockholm som är staden vi alla älskar att bo i. Vårt långsiktiga arbete för Stockholm och stockholmarna sammanfattas under rubriken Vision 2030. För oss moderater är Vision 2030 viktig för framtidens Stockholm och en plan för hur vi inom politiken på bästa sätt kan förbättra stockholmarnas livskvalitet och underlätta vardagen. Ta gärna del av Vision 2030 på stadens hemsida här.

Moderaterna i Stockholm stad kommer gå till val på att uppfylla målen i Vision 2030. Detta inkluderar byggandet av 100 000 nya lägenheter och 200 000 nya arbetsplatser. Vår vision för Stockholm är att vi ska bli världsledande inom hållbar stadsutveckling – något vi redan är på god väg att bli.

En levande ytterstad
Det är våra visioner om en levande och trygg ytterstad som står på spel i nästa års val mot en splittrad och idélös opposition. Som exempel vill vi nästa mandatperiod genomföra en flytt av flertalet kommunala förvaltningar och bolag till ytterstaden, något som redan tagit sin början, inte minst genom Kulturnämndens beslut att flytta förvaltningen till Rinkeby. Detta ser vi som viktigt för att bana vägen för fler företag och lokal tillväxt i ytterstadstaden.

Bilden ovan är en visionsbild av nya Rinkebystråket som började byggas nyligen

Det finns många anledningar att lägga sin röst på Moderaterna i nästa års kommunalval. Jag ser fram emot att återkomma flera gånger om våra visioner för framtidens Stockholm som mina kollegor och jag brinner så mycket för.

Skolan viktig i nästa års val
Tills dess får ni gärna ta del av vår nuvarande kampanj för en bättre skola här. Skolan kommer att spela en viktig roll i nästa års val och här har vi moderater, som inför landets högsta lärarlöner, den bästa skolpolitiken att erbjuda stockholmarna.

Veckans blogg

Stockholm bygger miljöeffektivt

Därför röstar jag på Borgligt Alternativ på söndag

En kväll för Anna Lindh

Tungt nederlag för Stefan Löfven

Matavfallsinsamling stärker Stockholm Miljöarbete

Regeringen satsar på ny opera i Operan

Kulturtanken

Det nya operahuset inom ramen för det gamla kommer att bli ett kulturellt lyft, inte bara för operakonsten, utan för hela Stockholm. Det framväxande Nobelcentret och våra planer för kulturscen i en av Bobergs gasklockor och Nationalsmuseums renovering är andra viktiga exempel.

Men när detta är sagt så får vi inte helt fixera oss på byggnader när vi skapar utrymme för ett levande kulturliv. Staden är full av verksamheter med hög kvalitet i betydligt mer modesta lokaler. Se bara på Orionteatern och Folkoperan, men också många, många andra. Kulturlivet är beroende av lokaler, men dessbättre än mer av idéer och skaparkraft.

Stockholm bygger miljöeffektivt

Miljöfrågorna är viktiga, för Stockholm såväl som Sverige. Därför lägger Moderaterna och Alliansen både budgetmedel och hög prioritet på dessa frågor.

I det skenet är det extra glädjande att AB Stockholmshem i veckan tilldelats pris som bästa miljöbyggnad av Swedish Green Building council. Genom att bygga miljövänligt tar vi i Stockholm höjd för den växande staden på ett ansvarsfullt och framåtsyftande sätt.

Byggnaden som vann priset, kvarteret Trettondagen, är ett så kallat passivhus där AB Stockholmshem bl.a. använt sig av solfångare på taket för vattenuppvärmning, extra tjocka och täta väggar samt luftvärmeväxlare. Genom smarta val använder huset mindre än hälften så mycket energi som dagens byggregler kräver och överskottsenergin från huset används i ett bergvärmesystem som värmer flera av de omkringliggande husen i området.

Bygger vi smart vinner alla. Både miljön och stockholmarna!


Bild: Ab Stockholmshem – det prisbelönta huset i kvarteret Trettondagen, Hökarängen

Därför röstar jag på Borgerligt Alternativ på söndag!

Vi som är medlemmar i Svenska Kyrkan bör absolut utnyttja vår möjlighet att påverka församlingens och kyrkans arbete genom att rösta i kyrkovalet på söndag. Man ska inte försitta sina demokratiska möjligheter!

För mig är det självklart att kyrkan skall vara skild från partipolitiken. Men däremot kan kyrkan – och tron – förstås aldrig vara skild från våra värderingar. De som väljs att såväl utveckla och förvalta en församling gör ju det utifrån sina värderingar. Därför väljer jag Borgerligt Alternativ på söndag.

Borgerligt Alternativ är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp, även om det inte är någon hemlighet att många moderata sympatisörer valt att verka i gruppen.  Men det är faktiskt en annan sak: de frågar ingen partistyrelse om lov och alla som gillar programmet kan vara med.

Jag sympatiserar med gruppens fokus på just församlingens arbete, deras omsorg om kyrkans ungdomsverksamhet, diakonin och kulturarvet. Det är långt mer sympatiskt och långsiktigt hållbart än att vilja se Svenska Kyrkan som nära nog ännu ett politiskt parti.

Borgerligt alternativ vill dessutom genomföra en mycket viktig reform; fri församlingstillhörighet. Att inte få välja församling utifrån var man känner sig hemma i den kyrkliga verksamheten, utan som i dagsläget vara bunden till var man råkar bo, är minst sagt omodernt! Särskilt med tanke på dagens rörliga samhälle.

Så gå och rösta i kyrkovalet om du är medlem i Kyrkan, och håller du med mig; välj gärna nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ.

En kväll för Anna Lindh

I går talade jag på minneskvällen ” En kväll för Anna Lindh” i Kungsträdgården. Det blev en ljus och stundtals till och med glad kväll, där vi mindes Anna tillsammans. Ovan samtalar jag med Mona Sahlin, som är ordfförande i Anna Lindhs minnesfond.

Nedan kan du läsa talet som jag höll.

Välkomna till en kväll för Anna Lindh!

 Anna Lindh var vid sidan av mycket annat också en framstående stockholmare, och därför känns det självklart för Stockholms Stad att stödja denna kväll och för mig att stå här.

 För egen del mötte jag Anna första gången i en studiecirkel om klassisk musik på Östgöta Nation vid Uppsala Universitet.

 Det var väl därför logiskt att vi möttes igen; i Stockholms stads kulturnämnd.  Anna var åren 1991-94  Stockholms kulturborgarråd.

 Nu gällde politiken för fullt för oss båda. Men Anna var verkligen ett föredöme i att bemöta alla med vänlighet och humor. Att skilja sak från person. Och stämningen i, den alltid stridbara kulturnämnden i Stockholm, var trevlig. Debatt, men också samarbete, var lika självklara inslag under hennes ordförandeskap.

 I dagarna har vi beslutat att hedra Anna Lindh med att en park på Södermalm, nära där hon och hennes familj bodde,  får namnet Anna Lindhs Park.

Ännu en gång, varmt välkomna!

 

Tungt nederlag för Stefan Löfven

Nu står det klart, S-ledaren Stefan Löfven blir överkörd av sitt eget parti i energifrågan. Den socialdemokratiska partiledaren har länge varit förespråkare av kärnkraft då den är viktig för Sveriges energiförsörjning. Som ordförande för IF Metall var det en särskild viktig fråga för Löfven då den är avgörande för svensk industri.

Att frågan är infekterad inom partiledning visade sig än mer tydlig i dag när Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson fick uppdraget att offentliggöra partiets ställningstagande.

I dagsläget kan vi bara spekulera i om detta var det första steget mot en gemensam valplattform tillsammans med (MP) och (V). Det ska bli spännande att höra vilka fler utspel som väntar – och vem som får framföra dem när vi närmar oss valet. Att Löfven kommer behöva ge vika för (MP) och (V) fler gånger är uppenbar.

Stockholm i världens fokus

Stockholm är en internationell stad som lever på inte minst export, besöksnäring och service. Antalet utlandsägda företag har här tredubblats de senaste tio åren, och vi är en av Europas mest framgångsrika när det handlar om direktinvesteringar och etableringar av utländska företag. Inte minst i det perspektivet är det mycket glädjande att internationellt fokus de senaste dagarna vänts mot Stockholm i och med President Barack Obamas besök.

Dagarna har inneburit en fantastisk chans för Stockholm att visa upp sig på den internationella scenen. Vi har visat att vi på ett utmärkt sätt klarar av att hantera evenemang av denna storlek och fastän det inneburit inskränkningar i framkomligheten har stockholmarna ställt sig bakom arrangemanget till fullo, vilket är väldigt glädjande! Samtidigt har exponeringen i världsmedia har varit betydande, vilket säkerligen kommer bidra positivt vad gäller framtida intäkter för Stockholm.

I Stockholm valde President Obama bl.a. att besöka KTH. Där stod samtal kring forskning och förnyelsebar energi i fokus. Ett område där Stockholm ligger i framkant med bl.a. miljöstadsdelar och sikte på en fossilbränslefri stad till år 2050.

Besök av detta slag är viktigt, för Stockholm som stad och för stockholmarna. Det är en unik chans att visa upp ett internationellt Stockholm där alltifrån invånare och planering till miljöfokus är i världsklass!
Bild lånad från www.kth.se

Speedway – en av sommaraktiviteterna

I går besökte jag Västervik för att se Hammarby ta sig an hemmafavoriterna på Ljunghedens Motorstadion. Tyvärr blev det ingen bortaseger för Hammarby men förhoppningsvis kan laget lyfta sig i de tre sista omgångarna som är kvar i elitseriens grundserie.

På plats fanns även Harald Hjalmarsson (M) och Börje Andersson (t.h. på bilden), känd Västerviksföretagare och en stark stöttepelare för Västerviks Speedway.

Historisk satsning på tunnelbanan

Förhandlingarna mellan stockholmsregionen och regeringens förhandlingsmän HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman om utbyggd tunnelbana inleds idag. I dessa förhandlingar kommer Stockholms stad vara en aktiv och konstruktiv part.

DN debatt öppnar idag förhandlingsmännen för en långt större satsning på tunnelbanan än utbyggd tunnelbana till Nacka. Här visar de att man såväl lyssnat på som satt sig in i stockholmsregionens behov och kunskaper.  Det är en historisk satsning på utbyggd tunnelbana som nu börjar ta kontur. Helt nödvändig i den kraftigt växande tillväxtmotorn Stockholm. Beräkningar visar att hälften av statens intäkter av  direkta inkomstskatter kommer från stockholmsregionen.

För Stockholms stads del vill jag särskilt understryka sträckorna Odenplan-Hagastaden samt en väsentligt stärkt tunnelbanekapacitet söderut genom avgreningen till Gullmarsplan. Inte minst det sistnämnde öppnar för åtskilliga nya bostäder, något som staden, regeringen och nu förhandlingsmännen understryker som en förutsättning.

Finansieringen av denna satsning samt var praktiskt den första byggstarten kan ske skall nu lösas i förhandlingarna med staten. Redan i sitt sommartal förra året öppnade statsministern för att en höjning av trängselskatten kan vara en del i detta. Och jag har för egen del sagt att Stockholms stad är beredd föra sådana diskussioner. Dock vill jag understryka hur viktigt det är att förändrade trängselskatter fortsätter ta sitt fokus på miljö och förbättrad framkomlighet för inte minst stadens bussnät och andra jobbrelarerade transporter. Det är välkommet att det är en linje som också förhandlingsmännen markerar i sin artikel.

Spännande arkitektur när Hagastaden utvecklas

I veckan hade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) och jag äran att få presentera en spännande utveckling i Hagastaden. Två nya byggnader ska uppföras, Helix och Innovationen, som vardera uppgår till 99 respektive 117 m. Här skapas ett riktigt landmärke i vår nya stadsdel, med uppseendeväckande arkitektur.

I det förslag som nu valts ut (Oscar Properties/OMA) ingår alltifrån bostäder -totalt 195 stycken- till publika delar i form av ett designmuseum och en restaurang med utsikt över takåsarna. Det är mycket glädjande att vi nu kan gå vidare i processen med ett spännande och realistiskt förslag, som kommer betyda mycket för den framväxande Hagastaden. Nedan ser ni visionsbilder för hur de nya landmärkena kommer att se ut.

Med denna positiva nyhet avslutar jag veckans blogginlägg och önskar en riktigt trevlig midsommar!Samtliga bilder: Oscar Properties/OMA

Geo-tag: Stockholm, Stockholm County, Sweden.

Spadtag i Värtahamnen

Idag gick den historiska byggstarten av nya Värtapiren!

Kombinationen av stadsutveckling och nya förutsättningar för en modern, effektiv och miljövänlig hamnverksamhet i Värtan är mycket positivt – för såväl stockholmare som besökare. Det är med glädje vi ser fram emot den nya Värtahamnen som ska stå färdig 2016!

På bild Kadri Land som är VD på Tallink Silja samt Helena Bonnier som är ordförande i Stockholms hamnar.