Hur ska oppositionen ha det med Förbifart Stockholm?

För två veckor sedan gick den socialdemokratiska oppositionen i Stockholms stad och län ut och lovade att Förbifart Stockholm ska byggas. Också partiledare Stefan Löfven lugnade sina partikamrater och övriga invånare i Stockholmsregionen. Förbifarten är inte en förhandlingsfråga.

Idag intervjuar Dagens Samhälle personen som socialdemokraterna inte vill förhandla med – miljöpartiets Daniel Helldén. I intervjun är Daniel Helldén lika tydlig som den socialdemokratiska trion häromveckan. Fast med rakt motsatt budskap.

Socialdemokraterna kommer att svänga 180 grader i frågan och Förbifart Stockholm kommer inte att byggas(!) och är Helldéns kärnbudskap. ”Det här en stor och allvarlig fråga för Stockholm, det går inte att bygga Förbifarten!”, säger han.

Frågan är hur oppositionen i Stockholms stad ska ha det? Stockholmarna förtjänar att få veta innan valdagen 14 september.

Jobbtorgens viktiga uppgift

Idag besökte jag tillsammans med arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson Jobbtorg Kista – ett av Stockholms stads sju Jobbtorg.

Jobbtorgen är en arbetsmarknadsåtgärd som infördes av den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus i januari 2008. Syftet var att skapa en gemensam ingång till arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt komplettera Arbetsförmedlingens arbete.

Det var mycket intressant att lyssna på medarbetarnas berättelse om hur verksamheten på Jobbtorgen har utvecklats under de sex år Jobbtorgen varit verksamma.

Den största delen av besöket ägnades emellertid åt att samtala och diskutera med unga aspiranter på Jobbtorget. Det är inspirerande att lyssna på unga stockholmare som blivit så motiverade av att ta del av Jobbtorgens verksamhet – och antingen tagit sig till egen försörjning eller närmat sig en sådan.

Själv tar jag med mig behovet av fler praktikplatser. Både inom Stockholms stads verksamheter men också i privata företag. En praktikplats är ett utmärkt sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet och få en första merit på CV. På så sätt kan vi med förhållandevis enkla medel göra att unga stockholmare tar stora steg närmare arbetsmarknaden.

Seminarium om bostadsbyggande i vårt växande Stockholm

Morgonen inleddes med ett seminarium om bostadsbyggande som arrangerades av Stockholms Handelskammare. Bostadsbyggandet är otroligt viktigt för Stockholms tillväxt och därför känns det roligt att få berätta om hur Stockholm ska bygga 140 000 nya bostäder.

Den historiska uppgörelsen om tunnelbanans utbyggnad är en viktig förutsättning men också våra satsningar på nya stadsdelar och arbete med kortare ledtider så att fler bostäder kommer till stånd snabbare.

För några veckor sedan presenterades Bostadspotentialen – en utredning om hur och vart Stockholm kan växa och bygga 140 000 bostäder fram till och med år 2030. Läs gärna mer om vad jag skrivit om utredningen här.

Möte med IBM om Smart City

Igår förmiddag besökte jag Kista för en spännande och förutsättningslös diskussion med IBM kring Smart City. På bilden syns jag tillsammans med Johan Sandell, Andreas Lundgren och Lars Wiigh.

Runt om i världen sker en fantastisk utveckling inom en rad områden där Sverige och Stockholm är en aktör den global utvecklingen. Stockholm stad har ett målmedvetet och långsiktigt arbete med dessa utvecklingsfrågor där ett bra exempel är samarbetet kring Open Lab.

Utbildning och skolan var som så ofta en av de frågor vi diskuterade flitigast.

Vi bygger en stad där vi både vill leva och bo – mitt veckobrev v 3

Ni har tidigare säkert hört mig säga att vi ska bygga 140 000 nya lägenheter i Stockholm stad. Vart ska då alla dessa bostäder få plats och kommer någon vilja bo och leva där? Dessa är legitima och intressanta frågor. För att svara på dessa frågor presenterade jag i veckan, tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M), det vi kallar för Bostadspotentialen. På kartan till höger ser ni en sammanfattning över var och hur många bostäder som ska byggas i respektive stadsdel. Läs gärna också Dagens Nyheters ingående reportage om Bostadspotentialen och stadens planer för framtidens bostadsområden här.

Nya tunnelbanestationer, stadsdelar och bostäder

Den historiska överenskommelsen om utbyggnaden av tunnelbanan kommer i sig möjliggöra att Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla kan bygga 78 000 nya bostäder utöver vad som tidigare planerats. Detta beror bland annat på att fler områden får närhet till tunnelbanan. Närheten till en tunnelbanestation och övrig kollektivtrafik är en stor dragningskraft för människors val av bostad och område. Men det som förmodligen är minst lika viktigt är att skapa en närmiljö där alla vi både leva och bo.

Genom att expandera innerstaden kan vi förtäta områden som Liljeholmen och Gullmarsplan. Då har vi möjlighet att skapa en tydlig stadskänsla utanför vad som idag anses vara innerstaden. Med ett brett och kvalitativt utbud av service, restauranger och caféer skapas en närmiljö som fler vill kalla hem. Detta arbeta har redan påbörjats och vi är i fullgång med att skapa en ny stadsdel som heter Söderstaden. Läs gärna mer om vad jag skrivit om Söderstaden här. Nya stadsdelar som Norra Djurgårdstaden och Hagastaden, där tusentals nya bostäder ska byggas, är också en viktig del av att nå målet på 140 000 nya bostäder.

Utbud och valfriheten hotas av de rödgröna

(bild lånad från stockholm.se)

Ökat utbud, variation av service och fler aktörer är en viktig del av Stockholms utveckling. Det är så vi kan tillgodose de krav vi har för att få livspusslet att gå ihop. Men aktörer innebär inte att stadens egna verksamheter kommer i andra hand. Tvärtom ser vi att verksamheter i stadens regi toppar de kvalitetsundersökningar som görs. Däremot finns det ett stort utrymme och efterfrågan på ett varierat utbud. Och det är vi stockholmare själva som skapar denna efterfrågan. Exempelvis är föräldrar högst ansvariga för att det i Stockholm har vuxit fram en mångfald inom förskolan och skolan. Det är inte politiken som ligger bakom denna utveckling. Men jag ser att det är en av mina huvuduppgifter som politiker att värna om den valfrihet som föräldrar nu både tar för givet och kräver.

Om de rödgröna skulle få bestämma är denna valfrihet långt ifrån säkrad. I utspel efter utspel hör vi hur de rödgröna vill begränsa och reglera stockholmarnas valfrihet. Men vi får aldrig svar på hur konsekvenserna kommer att bli med deras förslag. Därför lovar jag att i årets valrörelse kräva av oppositionen att de ger besked om  hur många skolor, äldreboenden och vårdcentraler som de vill lägga ner med deras politiska agenda. Vi inom Alliansen kommer alltid att stå för stockholmarnas valfrihet, som är en står del av den livskvalité som Stockholm erbjuder.

Veckans blogg
Fortsatt fokus på skolutveckling
Fryshuset kommer till Husby
Ett expanderande Arlanda bidrar till arbete och tillväxt
Bostadspotential i Stockholm – här ska Stockholms stad bygga 140 000 bostäder
Gott ledarskap har säkrat kvalitén inom äldreomsorgen

Kulturtanken
Vintern med sin snö och kyla är en tid utmärkt lämpad för ett museumsbesök. Varför inte passa på att göra en söndagsutflykt till stadens Medeltidsmuseum, där Stockholms uppkomst och medeltida utveckling skildras på ett levande vis. Museet är faktiskt uppbyggt kring fasta fornlämningar, frilagda vid arkeologiska undersökningar på Helgeandsholmen, vilket möjliggör en direkt inblick i historien! Snart lanserar museet sin nya utställning ”Skuggsidan”, där vi kommer kunna lära oss mer om brott, straff och om hur rättsväsendet har utvecklats i Stockholm från medeltiden och fram till idag. Spännande!

Museet har flitiga besök av båda vuxna och barn, inte minst av elever i klass 5, som är den årskurs då man läser om medeltiden. Blir Du nyfiken på ett besök? Läs då gärna mer här.  

Trevlig helg!

Bostadspotential i Stockholm – här ska Stockholms stad bygga 140 000 bostäder

Tidigare idag hade jag det stora nöjet att tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius presentera Bostadspotential i Stockholm– en utredning om hur Stockholm ska växa och bygga 140 000 bostäder fram till och med 2030.

Stockholmsregionen växer kraftigt och Stockholms stad hör till de som växer allra mest i regionen. Att bygga fler bostäder är därför helt nödvändigt för att Stockholms ska kunna fortsätta att utvecklas. Bara genom att skapa plats för fler stockholmare kan vi fortsätta vara attraktiva och fortsätta ha en hög tillväxt i staden. Därför ska vi bygga 140 000 bostäder till 2030.

Bostadspotential i Stockholm är ett detaljerat och kraftfull förslag på var dessa bostäder ska byggas. Först och främst kommer innerstaden att expandera och förtätas. Liljeholmen och Gullmarsplan kommer att bli integrerade stadsdelar i framtidens innerstad. Därutöver kommer det att ske omfattande byggnationer i nio tyngdpunkter i ytterstaden. Också där kommer det bli förtätningar och en mer stadslik karaktär.

På så sätt blir fler delar av Stockholm så som de flesta människor vill ha det – med en tydlig stadskänsla. Nu bygger vi en stad som människor vill leva i. Inte bara bo i. Ett större Stockholm kommer också leda till att det blir mer service och ett större utbud i staden. Vad sägs till exempel om 18 nya idrottsplatser, 21 nya museer och 530 nya restauranger, barer och caféer?

Avslutningsvis vill jag lyfta fram tunnelbaneöverenskommelsens betydelse för möjligheten att bygga nya bostäder. Tack vare att Stockholms stad deltar i detta historiska handslag mellan fyra kommuner, landstinget och staten blir nya platser i staden kollektivtrafiknära och attraktiva för bostadsbyggande.

Det gör att vi kan bygga ett Stockholm med större utbud, mer mångfald och plats för fler människor.

 

Julhälsning – Avstamp för valåret 2014


Valåret 2014

Valåret 2014 kommer allt närmare. Det är ett jämnt och spännande val som väntar oss med mycket som står på spel. Stockholmarna är de som skulle förlora allra mest på ett (S)+(MP)+(V) styre. Därför kommer jag tillsammans med många andra att jobba stenhårt för en alliansseger i Stockholm och för att Fredrik Reinfeldt ska förbli vår statsminister.

Nyårslöften
Innan jag sammanfattar året vill jag dela med mig tre nyårslöften.

Det första löftet är att hela staden ska växa i Moderaternas Stockholm.  Vi måste använda oss av de lärdomar vi dragit från exempelvis den exceptionella framgång som IT-klustret i Kista har inneburit. Där har näringslivet, akademierna och staden skapat en miljö där utbildning, forskning och företagsamhet fått växa fram. Resultatet talar för sig själv. Utan att avslöja för mycket så är det min ambition att vi snart ska kunna presentera fler verksamheter liknande den vi idag ser i Kista Science City i Stockholm. Jag ser fram emot att få återkomma mer i detalj kring detta. Men till dess ber jag er fundera över vad Farstastaden skulle kunna innebära.

Det andra nyårslöftet är att vi ska trappa upp bekämpningen mot ungas drogmissbruk. Vi har sett att våra satsningar på att få unga att avstå alkohol har haft goda resultat. Tyvärr måste vi fortsätta och utveckla vårt arbete för att få ungdomar att säga nej till främst cannabis som också är en inkörsport till tyngre droger. Frågan är inte bara viktigt för deras hälsa utan också för ungas skolgång och då deras inlärningsförmåga påverkas negativt.


Mitt tredje nyårslöfte
är att jag kommer att driva en offensiv valkampanj med ett tydligt fokus på en borgerlig valseger den 14e september. Min ambition är att visa vilka alternativen är för Stockholm och där det är den moderata rösten som är den bästa garanten för en positiv framtid för Stockholm och stockholmarna.

 

Valfrågorna
Ekonomin, jobben kommer tillsammans med trygghet och skolan sannolikt bli de stora valfrågorna och jag ser fram emot att ta debatterna. Inom skolan lyfter vi lärarnas ställning och fokuserar på elevernas individuella behov. Exempelvis inför vi läxhjälp för alla som behöver det. Lärarlönerna i Stockholm är bland de högsta i landet och vi ska arbeta mer för att höja utvecklingsmöjligheter inom läraryrket. Detta gör vi i ett Stockholm där jobben fortsätter att bli fler och stadens ekonomi står sig stark.

Alliansen skapar förutsättningar för jobben
Vi moderater driver en tillväxtfrämjande politik som skapar förutsättningarna till fler jobb. Faktumet att Sverige är bland de få europeiska länder där antalet arbeten har ökat under finanskrisen talar sitt tydliga språk. Som jag nämnde i ett av mina nyårslöften har vi fler idéer om hur vi kan skapa ännu fler arbetstillfällen i hela Stockholm.

De rödgröna vill backa bandet
Oppositionen vill istället backa bandet. Med deras skattehöjningar kommer Stockholmshushållen drabbas hårt men också de tillväxtnäringar som skapar jobb i vår stad. Fördubblad café- och restaurang moms, högre arbetsgivaravgifter för unga och kilometerskatter på transporter är bara några exempel på tillväxtdödande reformer som oppositionen går till val på.

Tid för reflektion
Vid varje årsslut finns det anledning till reflektion. För mig är 2013 det år som vi i Alliansen med krafttag höjde stadens redan ambitiösa bostadsmål till nya höjder. Vi ska bygga 140 000 nya bostäder till 2030, varav många ettor och tvåor då efterfrågan på mindre bostäder är hög. Den utbyggda tunnelbanan är en förutsättning för att nå det nya målet. Utan det moderata ledarskapet som skett på kommun-, landsting- och regeringsnivå hade detta inte varit möjligt. Tunnelbaneutbyggnaden har också stor betydelse att förbättra framkomligheten i stora delar av länet. 

Husbys hjältar
Avslutningsvis vill jag nämna oroligheterna i Husby. Det går inte att sammanfatta 2013 utan att göra det. Mitt i den bedrövelse som skede i Husby fanns berättelsen om ungdomsvärdarnas, medborgarvärdarnas och fältassistenternas arbete. De lyckades få många ungdomar att gå hem, de övertalade ungdomar de kände att avstå från att bråka och visade att Husbyborna tar avstånd från det våld som utomstående bråkmakare försökte skapa. Utan deras modiga och många gånger självuppoffrande arbete hade situationen varit ännu värre.

I söndags attackerades en demonstration mot rasism i Kärrtorp. Det politiska våldet, oavsett vilket politiskt spektrum det kommer ifrån, är helt oacceptabelt. Som svar på detta kommer över 10 000 personer att demonstrera mot våld och för mångfald nu på söndag.

 

Önskar er alla en god jul och ett gott nytt år

Oppositionens politik slår hårdast mot Stockholm – Mitt veckobrev v.49

Anledning till oro
Stockholmare har anledning att känna oro inför nästa års val till riksdag, kommun och landsting. Kraftigt höjda inkomstskatter som årligen motsvarar tusentalskronor för låg- och medelinkomsttagare är ett av de stora slagen som lurar runt hörnet vid en eventuell rödgrön valseger i kommunen och landstinget.


För att sätta det i perspektiv kommer en betydande del av barnfamiljers insparade semesterkassa att brännas upp av enbart höjningar av kommun- och landstingsskatter. Lägg där till Miljöpartiets förslag om kraftigt höjda flygskatter och charterresan med familjen blir automatiskt ett par tusen kronor dyrare. Skatten kommer också slå hårt mot Stockholms allt viktigare och växande besöksnäring.

Café- och restaurangmoms
Socialdemokraternas förslag om en fördubblad café- och restaurangmoms kommer slå hårt mot såväl stora som små företagare inom branschen som idag anställer tiotusentals människor i Stockholm, många av dem unga. I den rådande konjunkturen är det många småföretagare som driver caféer och restauranger som säger att de räddats av den sänkta restaurangmomsen. Kanske är det just ditt favorit café som måste stängas eller din grannens tonårsbarn som blir av med sitt första jobb när hennes arbetsgivare tvingas till besparingar om Stefan Löfven blir statsminister.


Valet 2014

Valet nästa år kommer inte bara handla om skatter. I Stockholm stad kommer vi moderater gå till val på att värna och förbättra alla stockholmares livskvalité. Vi vill investera i Stockholm kollektivtrafik då det är en viktig del av 100 000-tals människors vardag. Därför presenterade vi nyligen en historisk överenskommelse om tunnelbanans utbyggnad. Vi vill också satsa på bättre framkomlighet för busstrafiken. Samtliga inom Alliansen men även Vänsterpartiet förvånas av att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill sätta stopp för bland annat den viktiga investeringen av en ny bussterminal på Södermalm.

Förbifart Stockholm är också en viktig investering för både luftkvalitén och framkomlighet för kollektivtrafiken. Med sina expressbussfiler kommer förbifarten möjliggöra flertalet nya busslinjer mellan södra och norra Stockholm, något som kommer spara många pendlare mycket tid. Även i denna fråga förvånas vi över att Miljöpartiet sätter sig på tvären för Stockholms utveckling. När Norra Länken öppnar för trafik nästa år kommer vi tydligt märka betydelsen av förbifarter och att vi alla vinner på att minimera antalet bil- och godstransporter i innerstaden. Jag ser fram emot att återkomma i denna fråga.

Slutligen kommer valet också handla om valfrihet. Oppositionens politik går ut på att ta bort stockholmarnas möjlighet att välja såväl skola som äldreomsorg. Vi moderater kommer alltid att stå på medborgarnas sida. Vår uppgift som politiker är att garantera kvalitén inom skola och omsorgen – inte att strypa utbudet och möjligheten att själv få välja efter sina egen familjs behov och önskemål.

Veckans blogg

Stockholms festivalutbud växer

Standars & Poor’s – Ploitiskt ledarskap en nyckelfaktor till Stockholms högsta kreditbetyg

Nelson Mandela

Citybanan kan öppna för trafik redan årsskiftet 2016/17

Kulturhuset Stadsteatern bjuder på ett brett och spännande program

Kraftig ökning av bostadsbyggandet i Stockholm

Sänkt restaurangmoms ger fler jobb

Även facken vill se höjd brytpunkt – köper in (S)-argument


Kuturtanken

Thielska Galleriet får nu möjlighet till en nystart genom nyutnämnde intendentchefen Patrik Steorn, akademiker och konstvetare. Landshövding Peter Egardt, som är stabil ordförande i Thielskas styrelse, har därmed lagt ytterligare grund för galleriets fortlevnad som viktig kulturinstitution.

Foto: Stefan Tell

Trevlig helg!

Stort glädjebesked – Förbifarten börjar byggas redan till sommaren

Idag levererade Trafikverket en tidig julklapp till alla stockholmare – bygget av Förbifart Stockholm kommer att inledas redan till sommaren. Det innebär att bygget av vår tids viktigaste infrastruktursatsning i Stockholm inleds tidigare än beräknat.

När Förbifarten är klar kommer den att avlasta Essingeleden och minska trafikmängden och förbättra luften inne i centrala Stockholm. Att trafik kan ledas om, bort från stadskärnan, är helt nödvändigt. Trycket på Essingeleden är idag mycket stort. Leden är Sveriges mest trafikerade och har i snart 50 år har varit den enda vägen genom och förbi Stockholm. Det har skapat orimliga påfrestningar och ökar sårbarheten i hela Stockholms infrastruktur.

För Stockholms utveckling är bygget av Förbifarten helt avgörande. Därför är det väldigt glädjande att Trafikverket nu kan lämna beskedet att de snabbar på arbetet.

Häromveckan kunde vi dessutom läsa opinionsundersökningar som bekräftar den övertygelse jag alltid haft – nämligen att en mycket stor majoritet av stockholmarna stöder bygget av Förbifarten. Stockholmarna har förstått behovet av att skapa en trafiklösning som binder samman Stockholms olika delar. Något oppositionen i Stadshuset inte verkar förstå.

Miljöpartiet har på senare tid förstärkt sitt hot att stoppa bygget av Förbifarten om de kommer till makten efter valet nästa år. Socialdemokraterna å sin sida har ifrågasatt Förbifartens finansiering. Därmed är Förbifartens byggnation allvarligt hotat med en rödgrön majoritet.

Moderaterna och Alliansens besked är tydligt: Vi bejakar Stockholms utveckling och vill därför vara med och möjliggöra stora satsningar på infrastruktur, både i form av vägar och spår. Det lägger grund för såväl framtidens jobb som tiotusentals nya bostäder. Dagens besked från Trafikverket är därför mycket välkommet.

Fokus på skolan i årets budget – för en skola i världsklass


Bild lånad från stockholm.se

Vi Moderater var nyligen ute med en omfattande skolkampanj, där vi lyfte våra idéer och tankar i skolfrågan. Nu har vi, tillsammans med övriga Allianspartier, landat i en budget för 2014 med fokus på just skolan och utveckling av densamma.

Skolområdet tillskjuts betydande medel. Nära 800 miljoner kronor ökar vi budgeten med under 2014, för att satsningar ska kunna komma stadens många elever tillgodo. Insatserna är omfattande och berör bland annat följande:

  • Läxhjälp i skolan eller på fritids till alla elever som önskar
  • Erbjudande om sommarskola för alla elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte nå målen
  • Ökad lärartäthet i grundskolans årskurs F-3
  • Ökat stöd till nyanlända elever

Därutöver fortsätter vi satsa på ökade lärarlöner, stärkandet av lärarens roll samt tar krafttag mot skolk. Sammantaget är vi övertygade om att våra insatser kommer ge resultat – att lärare blir stärkta i sina yrkesroller och att elever får större möjligheter att nå kunskapsmålen.

Just kunskap och bildning är det som ger oss människor makt att forma våra egna liv. En god skolgång för våra barn och unga är med andra ord en av de bästa förutsättningar vi kan ge dem i livet. Alla Stockholms skolor ska vara så bra att de kan ge stadens unga kunskaper i världsklass. Med årets budget tar vi ytterligare steg mot det målet.