Alliansen skapar 6 300 sommarjobb/ Miljöpartiet vill stänga 126 skolor i Stockholm – Mitt veckobrev v.24

Tusentals unga får värdefulla erfarenheter

I veckan är det många av oss som på ett eller annat sätt delat studenternas glädje i deras firande. Och inom kort börjar tusentals unga människor sommarjobba, varav många för första gången. Dessa erfarenheter är ovärderliga oavsett vilka framtidsplaner man har som ung. För Alliansen i Stockholm har det alltid varit viktigt att så många unga som möjligt får erfarenhet av ett meningsfullt sommarjobb. Därför är det glädjande att hela 6 300 ungdomar, 700 fler än 2013, i år kommer få sådana erfarenheter i Stockholms stads regi.

De flesta sommarjobben är inom äldreomsorgen, på förskolor och med skötsel och städning utomhus. Geografiskt kommer de flesta av jobben finnas i Rinkeby-Kista, Spånga Tensta och Skärholmen. Ta gärna del av DN:s artikel om stadens sommar jobbhär.

Det fria skolvalet hotas av MP

I höst börjar ett nytt läsår och det är med spänning som många föräldrar och framförallt elever väljer skola. Det fria skolvalet är högt värdesatt och stöds av hela 93 procent av gymnasieleverna enligt Ungdomsbarometerns senaste undersökning. Det fria skolvalet blev nyligen en valfråga efter att både ledande företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet meddelat att de vill avskaffa den. Miljöpartiet, som en gång i tiden varit en av friskolornas stora försvarare, har nu lagt om sin politik helt. Deras politik riskerar nu att stänga hela sju av tio friskoleelevers skolor. Även den tidigare miljöpartiska toppolitikern Mikaela Valtersson går till hårt angrepp mot partiets ”radikalisering” av friskolepolitiken. I Göteborgsposten poängterar Valtersson att hela 160 000 elever står inför en osäker framtid på grund av Miljöpartiet.

MP:s politik hotar elever med särskilda behov

Bara i Stockholm stad är det hela 126 skolor, varav 75 grundskolor, som hotas av nedläggning. Mycket anmärkningsvärt är att flera av dessa skolor är s.k. resurskolor som ger stöd till elever med särskilda behov. Deras politik skulle få förödande konsekvenser för många familjer. Tillsammans med mina Allianskollegor kommer jag ta strid för det fria skolvalet i årets valrörelse. Stockholm behöver fler skolor inte färre.

3 000 nya skolplatser i Mariebergsområdet

Tillskillnad från Miljöpartiet satsar Alliansen på att skapa fler skolplatser, både fristående och kommunala. Ett sådant exempel är veckans beslut att köpa Konradsbergs campus för att skapa ett unikt skolcampus för över 3 000 elever. Läs gärna mer om denna historiska satsning i vårt pressmeddelande här.

Kulturtanken

Nils Dardels mycket omskrivna utställning Nils Dardel och den Moderna Tiden visas just nu på Moderna Museet enda fram till valdagen den 14 september. Utställningen presenterar ca 100 verk varav många är ikoniska som exempelvis Vattenfallet (se bilden till höger).

Läs gärna mer om utställningen och historien om Nils Dardel r

Trevlig helg!

Replik: Utanförskapet minskar i Stockholm

Läs gärna min replik på Karin Wanngård (S) på Brännpunkt:

”Moderaterna gick 2006 och 2010 till val på att minska utanförskapet i Stockholm. Det har vi gjort. Utanförskapet har minskat i alla parametrar: färre personer är beroende av sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning, 100 000 nya jobb har skapats i Stockholm, färre personer finns i arbetsmarknadsåtgärder och är beroende av ekonomiskt bistånd.”

Ger Socialdemokraterna upp om Förbifart Stockholm?

Hur djup är egentligen sprickan mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna angående Förbifart Stockholm? Avgrundsdjup visar nya uppgifter som Dagens Industri publicerar idag.

”Det här är en väldigt prestigefylld fråga för Miljöpartiet”, säger en MP-källa till tidningen. En socialdemokratisk källa fyller i ”Någon kommer att förlora och jag tror inte att det blir Miljöpartiet”.

Som jag påpekat många gånger tidigare vore det förödande för Stockholm om inte Förbifarten byggdes. Inte minst för luftkvaliteten och framkomligheten i centrala Stockholm. Jag vill att trafiken i Stockholms innerstad ska minska och att vi ska kunna fortsätta med de omfattande cykelsatsningar som redan pågår (Cykelmiljarden!). Men för att det ska ske måste den tunga trafiken som idag i allt för stor omfattning finns på Essingeleden och i övriga centrala Stockholm ha någonstans att ta vägen.

Varför är Miljöpartiet emot en infrastruktursatsning som minskar trafiken och förbättrar luftkvaliteten i stora delar i Stockholm? Det är ett mysterium. Och Socialdemokraterna, kommer de att klara av att stå upp för Förbifarten i en eventuell regeringsförhandling. Av uppgifterna i artikeln verkar det snarare som att de gett upp.

Miljöpartiet fortsätter hota Förbifarten

Idag gick Miljöpartiets språkrör Åsa Romson ut och lovade att inte stoppa Förbifart Stockholm om MP hamnar i regeringsställning. Ett bra besked. Frågan är bara hur trovärdigt det är. För bara en knapp månad sedan sa Åsa Romson att hon inte tror Förbifarten byggs om majoriteten i riksdagshuset blir rödgrön.

Romson har knappast bytt åsikt på ett par veckor. Istället handlar det om att föra väljarna bakom ljuset inför valet i höst. Romson vet att frågan är känslig för både Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Istället för att leverera ett tydligt besked väljer hon att lägga ut dimridåer.

Förbifarten är naturligtvis fortafarande hotat eftersom Miljöpartiet i Stockholm genom borgarrådet Daniel Helldén svurit på att inte släppa fram Förbifarten. Miljöpartiet försöker genom motstridiga och dubbla budskap förvirra väljarna. Det är en taktik som inte kommer fungera.

Ett växande Stockholm kan inte styras av enfrågepartier

Vid kvällens kommunfullmäktige kommer vi ta flertalet viktiga beslut för ett växande Stockholm. I kväll kommer vi bland annat ta beslut om två nya skolor – ett i Årstaberg och ett i Norra Djurgårdsstaden. Vi kommer ikväll också ta ett viktigt beslut om Hagastadens framtid.

Intresset för Hagastaden är stort bland stockholmarna. Nyligen kunde vi läsa i Mitt i att det är ca 6 000 intresseanmälningar till de första 1 000 bostäderna som kommer börja byggas inom kort. Läs gärna mer om Hagastaden där vi kommer skapa 50 000 arbetsplatser och bygga 6 000 bostäder här.

Bilden ovan illustrerar ett av flera nya grönområden i Hagastaden

Det är Alliansens höga ambitioner och drivkraft som gjort att Hagastaden blir verklighet. Viktigast av allt är att vi också lyckas skapa en ny stadsdel där människor vill bo. Genom att överdäck trafikleder och bygga Norra Länken kan vi förverkliga visionen om en ny central stadsdel. En stadsdel där vi bygger nya bostäder, skapar nya arbetsplatser och anlägger nya grönområden. Jag är övertygad om att inget av detta hade blivit verklighet om Socialdemokraterna hade styrt tillsammans med tillväxtfientliga enfrågepartier på vänsterkanten.

Spadtag vid Musikhögskolan

EP-valet närmar sig och jag kampanjar så mycket jag kan. Det är ju så roligt, speciellt i det fina vädret. Idag deltog jag även på ett första spadtag för 350 nya lägenheter för projektet Svea fanfar, ett passande namn eftersom lägenheterna kommer att ligga, vid Musikhögskolan, vid Valhallavägen på Östermalm.

I dagsläget är Valhallavägen mer ofta än sällan överbelamrad med trafik under rusningstid vilket gör boendemiljön mindre trevlig. I höst öppnar Norra länken som kommer att avlasta Valhallavägen kraftigt. När trafiken minskar gör också avgaserna och bullret det.

Det visar tydligt hur olika delar av Stockholms utveckling hänger ihop. Med bättre vägar runt Stockholm fredas innerstaden och andra områden där människor bor från onödig trafik. Det ska vi inte glömma när de rödgröna hotar att stänga ner viktiga vägprojekt som kommer minska biltrafiken i Stockholm.

Stockholm satsar stort på fler småbostäder

I dagens DI kan vi läsa en intressant undersökning om hur unga storstadsbor vill bo. Önskemål om centrala och kollektivtrafiknära lägen överstiger vida krav på utrymme och standard. Hellre litet men centralt, hellre t-bana än bil sammanfattar grovt slutsatserna.

Alliansen i Stockholms stad har tagit krafttag för att komma tillrätta med bostadssituationen. Höjda ambitioner är ledordet. Till år 2030 ska 140 000 nya lägenheter byggas i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen – utbyggnaden av tunnelbanan lägger här en viktig grund. Vi tar också fasta på det undersökningen visar: små bostäder är attraktiva och eftersökta i Stockholm. Därför ska hela 20 000 markanvisningar göras för små bostäder under de kommande fem åren.

Staden gör mycket för att komma tillrätta med bostadssituationen i Stockholm, men vi kan inte göra allt. Att byggbolag som fått markanvisningar ser till att göra slag i saken och bygga snarast möjligt är ytterligare en viktig faktor. Likaså ser vi fram emot fortsatta regelförenklingar ifrån regeringens sida så att ledtiderna blir kortare framöver.

65 miljoner till feriejobb och sociala insatser i ytterstaden

Igår besökte jag tillsammans med ytterstadsboraggrådet Joakim Larsson Farsta för att få en uppdatering om de sociala insatsgruppernas verksamhet. I samband med det presenterade vi dessutom en stor ytterstadssatsning på 65 miljoner kronor.

Åtta stadsdelsnämnder i ytterstaden (och tre facknämnder) får dela på pengarna som ska gå till jobbsatsningar och sociala insatser. Den största delen av pengarna, drygt 40 miljoner, är avsatta för feriejobb. Vi vet av erfarenhet att dessa jobberbjudanden spelar stor roll och är mycket eftertraktade just tack vare att de för många är den första kontakten med arbetsmarknaden.

De sociala satsningarna är många; bland annat fortsätter lov aktiviteterna i Järvaområdet för de barn som inte har möjlighet att åka någonstans på semestern. Projektet Famnen som drivits av Farstas stadsdelsförvaltning i samarbete med skolorna och Capios vårdcentral får nya medel. Famnen kan beskrivas som en öppen mottagning som jobbar för att stävja psykosocial ohälsa.

En annan satsning värd att nämna är att Sköndals handikappbad kommer att öppna upp för ungdomar i sommar.

 

Det behövs mer kunskap i skolan

I dag lanserar Nya Moderaterna sin rikstäckande skolkampanj – Mer kunskap i skolan. Där ges tre tydliga besked:

1. Varje elev ska få rätt stöd i tid

2. Varje elev ska få mer lärartid.

3. Varje elev ska ha en skicklig lärare.

För att läsa mer om kampanjen och moderaternas åtagande i frågan, gå gärna in på merkunskap.nu

Fler går från utanförskap till egen försörjning i Stockholm

För 2013 kan vi se glädjande resultat för Stockholms stads Jobbtorg. Allt fler av dem som står längst från arbetsmarknaden gick från utanförskap till egen försörjning. Inte minst Jobbtorg Resurs, som vänder sig till de som har andra skäl än arbetslöshet till ekonomiskt bistånd, har under året utvecklat sin insatskedja. Detta har gett så goda resultat att andelen avslutade har ökat med drygt 17 procent.

För hela verksamheten Jobbtorg ser vi att de som går till egen försörjning i högre grad behåller denna, även ett halvår efter avslut från Jobbtorgen. Det är naturligtvis mycket glädjande! Inte minst för individerna och deras familjer, som får en stabilare livssituation, men för staden som får betydligt lägre kostnader och kan lägga energi på annan verksamhet. Det långsiktiga fokus som Jobbtorgen och dess aspiranter har lönar sig bevisligen!

 

Fakta

  • 40 procent av aspiranterna på Jobbtorg Stockholm avslutades till jobb eller studier inom tre månader.
  • Under 2013 var 1235 personer inskrivna vid Jobbtorg Resurs, vilket är en ökning med 205 aspiranter mot 2012. Totalt på Jobbtorg Stockholm var 6627 aspiranter inskrivna under 2013.
  • Andelen avslutade aspiranter utan behov av försörjningsstöd sex månader efter avslut ökade från 69 procent (2012) till 71 procent (2013), vilket är över årsmålet (70 procent).