Det blir ännu mer tunnelbana i Stockholm

Nu på förmiddagen har regeringen presenterat ett stort infrastrukturpaket som innehåller höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och mer tunnelbana i Stockholm.

I höstas presenterades nio nya tunnelbanestationer i Stockholm och helt nya bansträckningar till Nacka och Arenastaden. Nu pekar regeringen ut en förlängning av linjen till Arenastaden mot nordost och tunnelbana mellan Hagsätra och Älvsjö som viktiga komponenter i ett växande Stockholm.

Det är mycket glädjande att regeringen är så tydligt på offensiven när det gäller infrastrukturen i Stockholm och andra delar av Sverige som vill fortsäta att växa. Med ännu mer tunnelbana och höghastighetståg till Göteborg och Malmö skapar alliansregeringen verkligen rätt förutsättningar för tillväxt i hela Sverige.