Ger Socialdemokraterna upp om Förbifart Stockholm?

Hur djup är egentligen sprickan mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna angående Förbifart Stockholm? Avgrundsdjup visar nya uppgifter som Dagens Industri publicerar idag.

”Det här är en väldigt prestigefylld fråga för Miljöpartiet”, säger en MP-källa till tidningen. En socialdemokratisk källa fyller i ”Någon kommer att förlora och jag tror inte att det blir Miljöpartiet”.

Som jag påpekat många gånger tidigare vore det förödande för Stockholm om inte Förbifarten byggdes. Inte minst för luftkvaliteten och framkomligheten i centrala Stockholm. Jag vill att trafiken i Stockholms innerstad ska minska och att vi ska kunna fortsätta med de omfattande cykelsatsningar som redan pågår (Cykelmiljarden!). Men för att det ska ske måste den tunga trafiken som idag i allt för stor omfattning finns på Essingeleden och i övriga centrala Stockholm ha någonstans att ta vägen.

Varför är Miljöpartiet emot en infrastruktursatsning som minskar trafiken och förbättrar luftkvaliteten i stora delar i Stockholm? Det är ett mysterium. Och Socialdemokraterna, kommer de att klara av att stå upp för Förbifarten i en eventuell regeringsförhandling. Av uppgifterna i artikeln verkar det snarare som att de gett upp.