”Vi har ökat pressen på byggherrarna”

Sten Nordin berättar i DN Stockholm om årets mål på 7000 markanvisningar. En högre växel i byggandet inför sommaren och valet och dubbelt så många markanvisningar som vanligt det senaste halvåret.