Spadtag vid Musikhögskolan

EP-valet närmar sig och jag kampanjar så mycket jag kan. Det är ju så roligt, speciellt i det fina vädret. Idag deltog jag även på ett första spadtag för 350 nya lägenheter för projektet Svea fanfar, ett passande namn eftersom lägenheterna kommer att ligga, vid Musikhögskolan, vid Valhallavägen på Östermalm.

I dagsläget är Valhallavägen mer ofta än sällan överbelamrad med trafik under rusningstid vilket gör boendemiljön mindre trevlig. I höst öppnar Norra länken som kommer att avlasta Valhallavägen kraftigt. När trafiken minskar gör också avgaserna och bullret det.

Det visar tydligt hur olika delar av Stockholms utveckling hänger ihop. Med bättre vägar runt Stockholm fredas innerstaden och andra områden där människor bor från onödig trafik. Det ska vi inte glömma när de rödgröna hotar att stänga ner viktiga vägprojekt som kommer minska biltrafiken i Stockholm.