Fler går från utanförskap till egen försörjning i Stockholm

För 2013 kan vi se glädjande resultat för Stockholms stads Jobbtorg. Allt fler av dem som står längst från arbetsmarknaden gick från utanförskap till egen försörjning. Inte minst Jobbtorg Resurs, som vänder sig till de som har andra skäl än arbetslöshet till ekonomiskt bistånd, har under året utvecklat sin insatskedja. Detta har gett så goda resultat att andelen avslutade har ökat med drygt 17 procent.

För hela verksamheten Jobbtorg ser vi att de som går till egen försörjning i högre grad behåller denna, även ett halvår efter avslut från Jobbtorgen. Det är naturligtvis mycket glädjande! Inte minst för individerna och deras familjer, som får en stabilare livssituation, men för staden som får betydligt lägre kostnader och kan lägga energi på annan verksamhet. Det långsiktiga fokus som Jobbtorgen och dess aspiranter har lönar sig bevisligen!

 

Fakta

  • 40 procent av aspiranterna på Jobbtorg Stockholm avslutades till jobb eller studier inom tre månader.
  • Under 2013 var 1235 personer inskrivna vid Jobbtorg Resurs, vilket är en ökning med 205 aspiranter mot 2012. Totalt på Jobbtorg Stockholm var 6627 aspiranter inskrivna under 2013.
  • Andelen avslutade aspiranter utan behov av försörjningsstöd sex månader efter avslut ökade från 69 procent (2012) till 71 procent (2013), vilket är över årsmålet (70 procent).