Jobbtorgens viktiga uppgift

Idag besökte jag tillsammans med arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson Jobbtorg Kista – ett av Stockholms stads sju Jobbtorg.

Jobbtorgen är en arbetsmarknadsåtgärd som infördes av den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus i januari 2008. Syftet var att skapa en gemensam ingång till arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt komplettera Arbetsförmedlingens arbete.

Det var mycket intressant att lyssna på medarbetarnas berättelse om hur verksamheten på Jobbtorgen har utvecklats under de sex år Jobbtorgen varit verksamma.

Den största delen av besöket ägnades emellertid åt att samtala och diskutera med unga aspiranter på Jobbtorget. Det är inspirerande att lyssna på unga stockholmare som blivit så motiverade av att ta del av Jobbtorgens verksamhet – och antingen tagit sig till egen försörjning eller närmat sig en sådan.

Själv tar jag med mig behovet av fler praktikplatser. Både inom Stockholms stads verksamheter men också i privata företag. En praktikplats är ett utmärkt sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet och få en första merit på CV. På så sätt kan vi med förhållandevis enkla medel göra att unga stockholmare tar stora steg närmare arbetsmarknaden.