Bostadspotential i Stockholm – här ska Stockholms stad bygga 140 000 bostäder

Tidigare idag hade jag det stora nöjet att tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius presentera Bostadspotential i Stockholm– en utredning om hur Stockholm ska växa och bygga 140 000 bostäder fram till och med 2030.

Stockholmsregionen växer kraftigt och Stockholms stad hör till de som växer allra mest i regionen. Att bygga fler bostäder är därför helt nödvändigt för att Stockholms ska kunna fortsätta att utvecklas. Bara genom att skapa plats för fler stockholmare kan vi fortsätta vara attraktiva och fortsätta ha en hög tillväxt i staden. Därför ska vi bygga 140 000 bostäder till 2030.

Bostadspotential i Stockholm är ett detaljerat och kraftfull förslag på var dessa bostäder ska byggas. Först och främst kommer innerstaden att expandera och förtätas. Liljeholmen och Gullmarsplan kommer att bli integrerade stadsdelar i framtidens innerstad. Därutöver kommer det att ske omfattande byggnationer i nio tyngdpunkter i ytterstaden. Också där kommer det bli förtätningar och en mer stadslik karaktär.

På så sätt blir fler delar av Stockholm så som de flesta människor vill ha det – med en tydlig stadskänsla. Nu bygger vi en stad som människor vill leva i. Inte bara bo i. Ett större Stockholm kommer också leda till att det blir mer service och ett större utbud i staden. Vad sägs till exempel om 18 nya idrottsplatser, 21 nya museer och 530 nya restauranger, barer och caféer?

Avslutningsvis vill jag lyfta fram tunnelbaneöverenskommelsens betydelse för möjligheten att bygga nya bostäder. Tack vare att Stockholms stad deltar i detta historiska handslag mellan fyra kommuner, landstinget och staten blir nya platser i staden kollektivtrafiknära och attraktiva för bostadsbyggande.

Det gör att vi kan bygga ett Stockholm med större utbud, mer mångfald och plats för fler människor.