Julhälsning – Avstamp för valåret 2014


Valåret 2014

Valåret 2014 kommer allt närmare. Det är ett jämnt och spännande val som väntar oss med mycket som står på spel. Stockholmarna är de som skulle förlora allra mest på ett (S)+(MP)+(V) styre. Därför kommer jag tillsammans med många andra att jobba stenhårt för en alliansseger i Stockholm och för att Fredrik Reinfeldt ska förbli vår statsminister.

Nyårslöften
Innan jag sammanfattar året vill jag dela med mig tre nyårslöften.

Det första löftet är att hela staden ska växa i Moderaternas Stockholm.  Vi måste använda oss av de lärdomar vi dragit från exempelvis den exceptionella framgång som IT-klustret i Kista har inneburit. Där har näringslivet, akademierna och staden skapat en miljö där utbildning, forskning och företagsamhet fått växa fram. Resultatet talar för sig själv. Utan att avslöja för mycket så är det min ambition att vi snart ska kunna presentera fler verksamheter liknande den vi idag ser i Kista Science City i Stockholm. Jag ser fram emot att få återkomma mer i detalj kring detta. Men till dess ber jag er fundera över vad Farstastaden skulle kunna innebära.

Det andra nyårslöftet är att vi ska trappa upp bekämpningen mot ungas drogmissbruk. Vi har sett att våra satsningar på att få unga att avstå alkohol har haft goda resultat. Tyvärr måste vi fortsätta och utveckla vårt arbete för att få ungdomar att säga nej till främst cannabis som också är en inkörsport till tyngre droger. Frågan är inte bara viktigt för deras hälsa utan också för ungas skolgång och då deras inlärningsförmåga påverkas negativt.


Mitt tredje nyårslöfte
är att jag kommer att driva en offensiv valkampanj med ett tydligt fokus på en borgerlig valseger den 14e september. Min ambition är att visa vilka alternativen är för Stockholm och där det är den moderata rösten som är den bästa garanten för en positiv framtid för Stockholm och stockholmarna.

Valfrågorna
Ekonomin, jobben kommer tillsammans med trygghet och skolan sannolikt bli de stora valfrågorna och jag ser fram emot att ta debatterna. Inom skolan lyfter vi lärarnas ställning och fokuserar på elevernas individuella behov. Exempelvis inför vi läxhjälp för alla som behöver det. Lärarlönerna i Stockholm är bland de högsta i landet och vi ska arbeta mer för att höja utvecklingsmöjligheter inom läraryrket. Detta gör vi i ett Stockholm där jobben fortsätter att bli fler och stadens ekonomi står sig stark.

Alliansen skapar förutsättningar för jobben
Vi moderater driver en tillväxtfrämjande politik som skapar förutsättningarna till fler jobb. Faktumet att Sverige är bland de få europeiska länder där antalet arbeten har ökat under finanskrisen talar sitt tydliga språk. Som jag nämnde i ett av mina nyårslöften har vi fler idéer om hur vi kan skapa ännu fler arbetstillfällen i hela Stockholm.

De rödgröna vill backa bandet
Oppositionen vill istället backa bandet. Med deras skattehöjningar kommer Stockholmshushållen drabbas hårt men också de tillväxtnäringar som skapar jobb i vår stad. Fördubblad café- och restaurang moms, högre arbetsgivaravgifter för unga och kilometerskatter på transporter är bara några exempel på tillväxtdödande reformer som oppositionen går till val på.

Tid för reflektion
Vid varje årsslut finns det anledning till reflektion. För mig är 2013 det år som vi i Alliansen med krafttag höjde stadens redan ambitiösa bostadsmål till nya höjder. Vi ska bygga 140 000 nya bostäder till 2030, varav många ettor och tvåor då efterfrågan på mindre bostäder är hög. Den utbyggda tunnelbanan är en förutsättning för att nå det nya målet. Utan det moderata ledarskapet som skett på kommun-, landsting- och regeringsnivå hade detta inte varit möjligt. Tunnelbaneutbyggnaden har också stor betydelse att förbättra framkomligheten i stora delar av länet. 

Husbys hjältar
Avslutningsvis vill jag nämna oroligheterna i Husby. Det går inte att sammanfatta 2013 utan att göra det. Mitt i den bedrövelse som skede i Husby fanns berättelsen om ungdomsvärdarnas, medborgarvärdarnas och fältassistenternas arbete. De lyckades få många ungdomar att gå hem, de övertalade ungdomar de kände att avstå från att bråka och visade att Husbyborna tar avstånd från det våld som utomstående bråkmakare försökte skapa. Utan deras modiga och många gånger självuppoffrande arbete hade situationen varit ännu värre.

I söndags attackerades en demonstration mot rasism i Kärrtorp. Det politiska våldet, oavsett vilket politiskt spektrum det kommer ifrån, är helt oacceptabelt. Som svar på detta kommer över 10 000 personer att demonstrera mot våld och för mångfald nu på söndag.

Önskar er alla en god jul och ett gott nytt år