Oppositionens politik slår hårdast mot Stockholm – Mitt veckobrev v.49

Anledning till oro
Stockholmare har anledning att känna oro inför nästa års val till riksdag, kommun och landsting. Kraftigt höjda inkomstskatter som årligen motsvarar tusentalskronor för låg- och medelinkomsttagare är ett av de stora slagen som lurar runt hörnet vid en eventuell rödgrön valseger i kommunen och landstinget.


För att sätta det i perspektiv kommer en betydande del av barnfamiljers insparade semesterkassa att brännas upp av enbart höjningar av kommun- och landstingsskatter. Lägg där till Miljöpartiets förslag om kraftigt höjda flygskatter och charterresan med familjen blir automatiskt ett par tusen kronor dyrare. Skatten kommer också slå hårt mot Stockholms allt viktigare och växande besöksnäring.

Café- och restaurangmoms
Socialdemokraternas förslag om en fördubblad café- och restaurangmoms kommer slå hårt mot såväl stora som små företagare inom branschen som idag anställer tiotusentals människor i Stockholm, många av dem unga. I den rådande konjunkturen är det många småföretagare som driver caféer och restauranger som säger att de räddats av den sänkta restaurangmomsen. Kanske är det just ditt favorit café som måste stängas eller din grannens tonårsbarn som blir av med sitt första jobb när hennes arbetsgivare tvingas till besparingar om Stefan Löfven blir statsminister.


Valet 2014

Valet nästa år kommer inte bara handla om skatter. I Stockholm stad kommer vi moderater gå till val på att värna och förbättra alla stockholmares livskvalité. Vi vill investera i Stockholm kollektivtrafik då det är en viktig del av 100 000-tals människors vardag. Därför presenterade vi nyligen en historisk överenskommelse om tunnelbanans utbyggnad. Vi vill också satsa på bättre framkomlighet för busstrafiken. Samtliga inom Alliansen men även Vänsterpartiet förvånas av att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill sätta stopp för bland annat den viktiga investeringen av en ny bussterminal på Södermalm.

Förbifart Stockholm är också en viktig investering för både luftkvalitén och framkomlighet för kollektivtrafiken. Med sina expressbussfiler kommer förbifarten möjliggöra flertalet nya busslinjer mellan södra och norra Stockholm, något som kommer spara många pendlare mycket tid. Även i denna fråga förvånas vi över att Miljöpartiet sätter sig på tvären för Stockholms utveckling. När Norra Länken öppnar för trafik nästa år kommer vi tydligt märka betydelsen av förbifarter och att vi alla vinner på att minimera antalet bil- och godstransporter i innerstaden. Jag ser fram emot att återkomma i denna fråga.

Slutligen kommer valet också handla om valfrihet. Oppositionens politik går ut på att ta bort stockholmarnas möjlighet att välja såväl skola som äldreomsorg. Vi moderater kommer alltid att stå på medborgarnas sida. Vår uppgift som politiker är att garantera kvalitén inom skola och omsorgen – inte att strypa utbudet och möjligheten att själv få välja efter sina egen familjs behov och önskemål.

Veckans blogg

Stockholms festivalutbud växer

Standars & Poor’s – Ploitiskt ledarskap en nyckelfaktor till Stockholms högsta kreditbetyg

Nelson Mandela

Citybanan kan öppna för trafik redan årsskiftet 2016/17

Kulturhuset Stadsteatern bjuder på ett brett och spännande program

Kraftig ökning av bostadsbyggandet i Stockholm

Sänkt restaurangmoms ger fler jobb

Även facken vill se höjd brytpunkt – köper in (S)-argument


Kuturtanken

Thielska Galleriet får nu möjlighet till en nystart genom nyutnämnde intendentchefen Patrik Steorn, akademiker och konstvetare. Landshövding Peter Egardt, som är stabil ordförande i Thielskas styrelse, har därmed lagt ytterligare grund för galleriets fortlevnad som viktig kulturinstitution.

Foto: Stefan Tell

Trevlig helg!