Historisk satsning på tunnelbanan

Förhandlingarna mellan stockholmsregionen och regeringens förhandlingsmän HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman om utbyggd tunnelbana inleds idag. I dessa förhandlingar kommer Stockholms stad vara en aktiv och konstruktiv part.

DN debatt öppnar idag förhandlingsmännen för en långt större satsning på tunnelbanan än utbyggd tunnelbana till Nacka. Här visar de att man såväl lyssnat på som satt sig in i stockholmsregionens behov och kunskaper.  Det är en historisk satsning på utbyggd tunnelbana som nu börjar ta kontur. Helt nödvändig i den kraftigt växande tillväxtmotorn Stockholm. Beräkningar visar att hälften av statens intäkter av  direkta inkomstskatter kommer från stockholmsregionen.

För Stockholms stads del vill jag särskilt understryka sträckorna Odenplan-Hagastaden samt en väsentligt stärkt tunnelbanekapacitet söderut genom avgreningen till Gullmarsplan. Inte minst det sistnämnde öppnar för åtskilliga nya bostäder, något som staden, regeringen och nu förhandlingsmännen understryker som en förutsättning.

Finansieringen av denna satsning samt var praktiskt den första byggstarten kan ske skall nu lösas i förhandlingarna med staten. Redan i sitt sommartal förra året öppnade statsministern för att en höjning av trängselskatten kan vara en del i detta. Och jag har för egen del sagt att Stockholms stad är beredd föra sådana diskussioner. Dock vill jag understryka hur viktigt det är att förändrade trängselskatter fortsätter ta sitt fokus på miljö och förbättrad framkomlighet för inte minst stadens bussnät och andra jobbrelarerade transporter. Det är välkommet att det är en linje som också förhandlingsmännen markerar i sin artikel.