Stockholm redan världsledande inom it – nu i kväll fattas beslut om nytt it-program för staden

Stockholm stad erbjuder i dag flertalet e-tjänster som underlättar stockholmarnas vardag och ökar tillgängligheten till stadens förvaltningar. I praktiken innebär det att stockholmarna fått ökad frihet att själva välja när och hur de vill sköta sina kontakter med Stockholm stad utan begränsningar av exempelvis öppettider och telefontider.

Staden har de senaste åren arbetat målmedvetet med att förenkla stadens service via bland annat e-tjänster för att nå vårt mål att bli Sveriges mest tillgängliga stad. Ett arbete som visat sig vara mycket framgångsrikt, uppmärksammat och uppskattat. Vid kvällens kommunfullmäktige tar vi nästa steg i vårt it-arbete och fattar beslut om ett nytt it-program för Stockholm stad.


Ovan: Närbild på fiberkabel

Som en av världens ledande it-huvudstäder är det en självklarhet att Stockholm får ett nytt it-program som öppnar för nya möjligheter. På så sätt kan vi leda utvecklingen och ytterligare öka servicen och tillgängligheten för alla stockholmare, företagare och besökare.

Förutom stadens e-tjänster är Stockholm redan ett föredöme med bland annat öppet fibernät och öppen data. Satsningarna har givit resultat vilket återspeglar sig i flertalet internationella rankingar som placerar Stockholm bland världens ledande städer för så väl innovation som tillgänglighet till bredbandstjänster. Att Stockholm har fått denna bild stärker vår konkurrenskraft på den allt tuffare globala marknaden.