Kopieringspolitik den rödgröna tråden i vårmotionerna – mitt veckobrev v.17

Alliansens politik kopieras flitigt
Våren är en härlig tid, full av värme, sol och tilltagande tillförsikt inför den kommande och efterlängtade sommaren. Det är också en tid när oppositionspartierna försöker bräcka framförallt Alliansregeringen men även varandra i sin iver om överbudspolitik i sina respektive vårmotioner.

På min blogg har jag sedan tidigare kommenterat Socialdemokraternas utspel om 100 miljoner till sommarjobb –ett förslag som  kopierar den satsning som Alliansregeringen gjorde redan 2010. Nu är turen kommen till Miljöpartiet som med orden ”För en ny arbetslinje” kör på samma kopieringslinje i sin vårmotion. Innehållet som presenterades i veckan är dock i vanlig ordning miljöpartistiskt tillväxtfientligt, även om ytan har fått sig en Alliansmässig putsning.

Ett litet närmande från Miljöpartiets sida kan vi dock ana i och med det nya språkbruket  – vikten av att skapa nya jobb och nya möjligheter är vi helt överens om.

Stockholm en stad i tillväxt

Miljöpartiet må vara ett tillväxtfientligt parti men till allas vår glädje har de inget inflytande i Stockholm, och tur är det. Stockholm växer själv ”så det knakar” enligt Stockholms Handelskammare, som i veckan presenterade en ny rapport. Däri kunde vi utläsa att Stockholm har en otroligt stark utveckling.

Under åren fram till 2030 förväntas Stockholm växa dubbelt så snabbt som städer som Zürich och Köpenhamn, och hela sex gånger snabbare än Paris. Många är dem som söker sig hit för att arbeta, hitta kärleken, studera eller starta nya företag. Vi är otroligt stolta över att fler vill kalla sig stockholmare – både inflyttande från resten av landet och från resten av världen.

Att Stockholm är en attraktiv stad beror i mångt och mycket på att vi från Alliansens sida för en politik som uppmuntrar tillväxt, utveckling och nyskapande. Här har människor möjlighet att förverkliga sig själva, valfriheten är stor inom livets alla områden och utbudet inom akademier, arbete och fritid likaså. Dessa aspekter attraherar människor och bidrar till Stockholms tillväxt.

Nordisk huvudstadskonferens
Stockholms lyskraft bidrar till att stärka hela landets konkurrenskraft i den internationella konkurrens vi ser och märker av – en aspekt av globaliseringens och urbaniseringens tidevarv. ”Den växande staden – möjligheter och utmaningar” var därför passande nog namnet på den Nordiska huvudstadskonferens som i veckan gick av stapeln i Stockholm.

Vartannat år träffas de nordiska huvudstädernas politiker och tjänstemän för att diskutera, utbyta erfarenheter och genom ömsesidigt utbyte stärka den egna staden. Vid årets möte deltog representanter från Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik, Mariehamn samt Torshamn och diskussionerna kretsade främst kring hur vi som växande städer kan locka till oss kompetens, nya företag och investeringar samtidigt som vi lever upp till invånarnas högt ställda krav.

En sak är säker. Hade Miljöpartiet fått bestämma hade vi drabbats av idel tillväxtfientliga åtgärder på bekostnad av Stockholms attraktivitet och utveckling. Höjda flygskatter, stängning av Bromma flygplats och ett skrotande av planer på Förbifart Stockholm (den senare är för övrigt 74 procent av stockholmarna positiva till enligt en färsk undersökning) är några av MP:s utfästelser. Som det är tar Allianspartierna tillväxtens många utmaningar och möjligheter på största allvar och förvaltar det fantastiska utgångsläge Stockholm har. Närmare samarbete mellan oss Nordiska länder är ett steg på den vägen.

Veckans blogg
Stockholm leder nätverk för klimatpositiv utveckling
Nordiska huvudstäder samlas i Stockholm
Nya möjligheter att bygga än fler bostäder i Norra Djurgårdsstaden
3 av 4 stockholmare är för Förbifart Stockholm
Bra skola för alla stockholmselever
Stockholm storsatsar på sommarjobb för unga
Effektiv vattenreglering är en nödvändig framtidsfråga

Kulturtanken
För att avsluta på samma våraktiga tema som jag började kan konstateras att vi närmar oss maj månad och ännu varmare, soligare dagar med stormsteg. Men innan dess har vi möjligheten att fira Valborg, en uppskattad dag för både stora och små där sång och valborgsmässoeldar är ett traditionsenligt inslag.

I Stockholm firas Valborg på flertalet platser. För den som inte orkar vara uppe så sent men som ändå vill fira vårens ankomst rekommenderas till exempel Börstrappan i Gamla stan, där förskolebarn sjunger in våren kl 11. Mer information kring de olika firandena finns på Stockholms stads hemsida, där man bland annat finner en karta över alla valborgsmässoeldar här.

Trevlig helg!