Bilden av en stad med studentbostadsbrist på väg att ändras

Bilden av att studentbostadsfrågan är ett hopplöst fall i Stockholm håller på att ändras. Det har under en allt för lång tid funnits en brist på studentbostäder i hela länet, men sedan valet 2010 har vi totalt 6150 studentbostäder som byggts eller som planeras byggas i Stockholm. Av dessa står 405 bostäder klara och ytterligare 1771 lägenheter är redan i olika stadier av byggprocessen.

På stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M)hemsida kan du följa utveckling av studentbostadsbyggandet samt få information om de cirka 4000 studentbostäderna som nu också behandlas i pågående detaljplanearbeten.

Det stora planerade tillskottet av studentlägenheter både uppmärksammades och välkomnades av SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, i sitt nyhetsbrev för april under rubriken ”Det planeras för fullt!”. Rubriken är passande för det är precis vad det görs.

Studentbostadsfrågan är viktig i vårt arbete att göra Stockholm till en av de främsta studenthuvudstäder. Likaså behovet av forskarlägenheter, vilket det också blir ett stort tillskott av när nya studentstaden Albano växer fram med över 1 000 student- och forskarlägenheter.  Läs gärna mer om nya studentstaden Albano här.

Till höger: visionsbild av studentbostadsområdet i nya studentstaden Albano

Värt att notera är att vi i Stockholm inte bara arbetar med nyproduktion, utan även med ombyggnationer av existerande byggnader. Detta är något som tyvärr lätt kommer bort i studentbostadsdiskussionen. Ett aktuellt exempel är den planerade ombyggnationen av S:t Görans gymnasium på centrala Kungsholmen, vilken tar tillvara på en existerande byggnad i centralt läge på bästa sätt till glädje för kommande studenter.

Ta gärna del av förra veckans nyhetsbrev där studentfrågan var i fokus här.