Antalet sysselsatta ökar i Stockholms län

Antalet sysselsatta har ökat med 12.2 procent i Stockholms län sedan 2006 till 2012, dvs. sedan Alliansen varit vid makten. Det är den näst bästa utvecklingen i landet. Endast grannen i norr, Uppsala län, visar högre siffror. Det är glädjande siffror som SvD idag presenterar med totalt drygt 240 000 arbetstillfällen som tillkommit i hela landet under samma period.

Den inneboende konflikten som ibland målas upp mellan landsbygd och storstad vad gäller jobben anser jag vara felaktig. Stockholm konkurrerar inte i första hand med Kungsör eller Kramfors utan snarare med Köpenhamn eller Amsterdam, det vill säga internationella storstäder. Hade inte jobben kommit hit hade de i denna globaliserade tidsålder gått till internationell konkurrens. Genom att Stockholm och Stockholmsregionen är en stark lyskraft bidrar vi till hela landets tillväxt. Skatteinkomster, attraherande av företag och innovationer. Fördelarna är många och den insikten är vida spridd. Stockholms stad samarbetar idag aktivt med 51 kommuner, Kungsör är f.ö. en av dem, för att gemensamt locka utländska investeringar till vår arbetsmarknadsregion.

För Stockholms eget vidkommande innebär tillväxten en hel del utmaningar. Beräkningar visar att Stockholm kommer vara en miljonstad till år 2024. Boendemöjligheter för de tusentals nya stockholmare som årligen tillkommer är nödvändigt att skapa liksom en utbyggd infrastruktur och moderna transportlösningar. I samband med ett ökat antal invånare ökar samtidigt de sociala kostnaderna, vilket i sig utgör en utmaning för staden.

Den växande staden Stockholm är en nödvändig motor för Sverige och det är mycket glädjande siffror som idag presenteras vad gäller ökningen av andelen sysselsatta. Ska Stockholm klara av tillväxtens utmaningar krävs från nationellt håll en storstadspolitik som tar hänsyn till de utmaningar vi ser.