Ansvar för jobb och trygghet

Idag presenterade finansminister Anders Borg (M) vårpropositionen för 2013. Satsningar på åtgärder inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling lyfts fram som ett svar på det fortsatt svaga konjunkturläge vi ser. En ansvarsfull finanspolitik är vägen till jobb och trygghet, även i tider av global finans- och skuldkris. Regeringen satsar därför i vårpropositionen totalt ca 3 miljarder kronor under 2013 och 2014. Dessa satsningar innebär konkret att:

  • antalet platser inom yrkesvux ökas med 7 000 platser 2013 och 7 000 platser 2014
  • antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas med 8 000 under 2013 och 2014
  • antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser 2014
  • insatserna för regional tillväxt förstärks och omfördelas så att 40 miljoner kronor satsas 2013 och 40 miljoner kronor 2014
  • medel omfördelas inom infrastrukturområdet vilket ger 700 miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägar 2013