Stockholm ska bli världens tillgängligaste huvudstad


Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla. Det har varit en viktig princip i vårt arbete för att Stockholm ska bli en miljonstad i världsklass. För att uppnå principen med en tillgänglig stad för alla drevs ett tillgänglighetsprojekt 1999-2010. Målsättningen var att utforma och tillgängliggöra stadens offentliga miljöer för både barn och vuxna med funktionsnedsättning. För många har förbättringarna inneburit en revolutionerande förändring i vardagen vilket var vårt mål.

En del av tillgänglighetsprojektet var att tillgänglighetsanpassa stadens lekplatser. Detta arbete uppmärksammades och berömdes i en FN rapport om tillgänglighet efter att stadens tillgänglighetsprojekt avslutades 2010. Då det finns mer att göra har Stockholm stad fortsatt arbetet med att öka tillgängligheten. Exempelvis fastslogs det i stadens budget för 2013 att alla nya lekplatser utformas så att barn med funktionsnedsättning kan använda dem.

Nu pågår arbetet i stadens nämnder och styrelser med att tillämpa Stockholm stads nya program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det är glädjande att vi är på god väg att bli världens tillgängligaste huvudstad. Ett lägre mål än så tycker jag inte att vi ska ha.