Jobbchansen leder till fler jobb för unga

Igår presenterade Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, och Patrik Asplund från Djurgårdsandan ett arbetsmarknadsprojektet Jobbchansen. Projektet riktar sig till ungdomar i åldrarna 18-24 år i Järvaområdet, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Man inleder med en klass på 20 ungdomar, som under fyra månader erbjuds utbildning och praktik hos de företag som är med i satsningen, såsom DHL Freight Sverige. Man räknar med att kunna utbilda tre klasser per år. Efter periodens väntas runt 70 procent av deltagarna kommer att få jobb alternativt vidareutbildar sig.

I samarbetet är Stockholms stad i högst grad involverad genom Järvalyftet Idrott, våra engagerade politiker i järvaområdet samt Jobbtorget. Att företag, politiker och idrottsföreningar tillsammans går samman och bidrar till att hjälpa våra unga att bli introducerade till arbetslivet, och därmed får en välbehövd arbetslivserfarenhet, är mycket inspirerande. Engagemanget för att hjälpa och bistå ungdomar att introduceras in i arbetslivet finns hos många av samhällets aktörer och det är inspirerande när dessa krafter förenas.