Framtidskommissionen

I dag presenterar regeringen resultatet av den Framtidskommission som tillsattes hösten 2011. Syftet med kommissionen har varit att identifiera framtida utmaningar för Sverige. Det ska bli spännande att ta del av kommissionens slutsatser som till viss del redan presenterats av de fyra partiledarna på SvD Brännpunkt.

I Stockholm har vi under många år haft en långsiktig vision som varit ledstjärna i arbetet att utveckla Stockholm till en stad i världsklass. Visionen med sikte mot att Stockholm ska vara en miljonstad 2030 har dock blivit dags att omformulera. Till stora delar är Stockholm redan i dag den staden vi strävar mot för 2030 och en miljon stockholmare pekar prognosen mot redan 2021.

I budgeten för 2013 finns således ett uppdrag till stadsledningskontoret att påbörja arbetet med en ny framtidsvision för Stockholm för tiden från att Stockholm har blivit en miljonstad – framtidsuppdraget. I det framtidsarbetet ska staden knyta till sig människor som har en idé och en vision om hur Stockholm kan fortsätta att utvecklas och växa i harmoni med de människor som lever och verkar här. Hur arbetet med att ta fram den nya visionen ska läggas upp kommer jag att kunna presentera under 2013.

Stockholm är en del av en global värld som aldrig sover. Den nya framtidsvisionen ska ta sin utgångspunkt i att Stockholm bör vara en hållbar, tillgänglig stad under dygnets alla timmar. En stad med hög kvalitet i välfärden, där det finns gott om bostäder och där det är enkelt att ta sig fram. En öppen stad med ett sprudlande näringsliv, fantastisk högre utbildning och ett stort utbud av kultur och nöjen. En stad som välkomnar alla som vill bo och verka här. Stockholm ska vara en stad som erbjuder hög livskvalitet som gör oss konkurrenskraftiga bland de mest attraktiva regionerna i världen.