Barn och unga i familjehem ska få egen socialsekreterare

Staden har ett viktigt uppdrag att se till att barn och unga som far illa eller riskerar fara får så bra stöd och insatser som möjligt. I de tragiska fall där familjehemsplacering blir aktuella är det självklart viktigt att vi utgår från barnets bästa. Men det är också viktigt att barnen får vara delaktiga i processen och de beslut som fattas. Jag välkomnar därför det beslut som socialnämnden väntas ta den 26 mars om att alla barn och unga som placeras i familjehem ska ha en egen socialsekreterare som de har regelbunden kontakt med – och som alltid ska handla i barnets intresse.

Beslutet om egen socialsekreterare ingår stadens nya riktlinjer för familjehemsvården. I de nya riktlinjerna kommer även tillsynen av familjehemmen i Stockholm stad att skärpas. De nya riktlinjerna är en viktig del av vårt arbete att säkra en så hög kvalité som möjligt för dessa barn och unga.

Ta del av pressmeddelandet och länk till ärendet här.