Steg mot nödvändig ombyggnation av Slussen

Slussenfrågan har varit en het och omdebatterad fråga i decennier. Politisk debatt har ofta överskuggat det faktum att vi behöver Nya Slussen. Dels för att bättre kunna reglera vattennivån i Mälaren och på så vis skydda staden från översvämningar. Dels därför att Slussen idag håller på att vittra sönder, det håller helt enkelt inte längre att lappa och laga.

Ombyggnation av Slussen skulle ge oss en unik chans att bygga för framtiden. Ökad säkerhet, ökad kapacitet och möjlighet att satsa på nya kollektivtrafiklösningar som spårvagnar och utbyggnad av tunnelbanan till Nacka i framtiden är några effekter. De som åker kollektivt, cyklar eller går kan få mer plats på huvudbron mellan Gamla stan och Söder. Skälen är många till att vi tror på Nya Slussen.

Vi har därför från Kommunstyrelsens sida idag beslutat att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Nya Slussen. Det är ett viktigt steg i att så småningom kunna realisera Nya Slussen – en strategiskt viktig fråga för Stockholms stad och som Kommunfullmäktige fattat beslut om.

Denna process stöds av att Atrium Ljungberg, den sakägare vars linje domstolen gick på i tidigare domslut, kommer att lämna in ett medgivande om att stadens förslag till ny detaljplan fastställs. Det är en positiv utveckling och vi ser med tillförsikt fram emot Mark- och miljööverdomstolens hantering av frågan.


Visionsbild Nya Slussen av Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Ytterligare Visionsbild Nya Slussen, av Foster + Partners och Berg Arkitektkontor