Stefan Löfvens föråldrade syn på jobbpolitiken inte trovärdig

I Dagens Industri skriver Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven om en viktig fråga, nämligen ungdomsarbetslösheten. Bakom Löfvens retorik kring utbildningens betydelse döljer sig en klassisk socialdemokratisk skenmanöver som Sverige fortfarande betalar för. Mellan raderna erkänner idag Stefan Löfven i Dagens Industri att Socialdemokraterna åter igen ska gå till val på att dölja arbetslösas utanförskap med en rad obligatoriska utbildningar och åtgärdsprogram.


Löfven säger sig förstå verkligheten men håller sig trots detta fast vid socialdemokratins föråldrade syn på såväl arbete som utbildning. Vi moderater har alltid hållit fast i principen att alla jobb är viktiga och förtjänar respekt. Socialdemokraterna har alltid sett ner på exempelvis serviceyrken – och särskilt de som är kvinnodominerade. Det såg vi inte minst under förra valet i ROT och RUT diskussionerna. Då talade socialdemokrater runt om i landet varmt om ROT-avdraget medan de förkastade både RUT avdraget och de som arbetade inom den sektorn. Nu sjunger de på samma melodi igen.

Genom att förkasta yrkesförberedande utbildningar vill Löfven tvinga in människor i akademiska utbildningar med högskoleprioritet. Det är bra att Löfven värdesätter akademiska utbildningar men att tvinga in människor som snarare är mer kreativt och praktisk lagda är fel.

I Stockholm stad möter vi ständigt arbetsgivare som söker kvalificerad arbetskraft. Inom de branscher där det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft finns det flertalet lediga och välbetalda tjänster för de med rätt yrkesinriktad utbildning. Det finns självfallet också en stor efterfrågan på exempelvis utbildade ingenjörer och tekniker. Därför för vi i Stockholm stad en offensiv politik för att stärka Stockholm som kunskapsstad. Detta är ett ämne jag frekvent skriver om på bloggen. Ta gärna del av mina tidigare blogginlägg om våra satsningar på forskning i blivande stadsdelen Hagastaden och den kommande studenstaden i Albano.

Läs gärna också förra veckans veckobrev om vikten av satsning på utbildning här.