Stockholm redo att leverera höjt tempo på bostadsbyggandet om regelverken ändras

I dag presenterade finansminister Anders Borg (M) och riksdagsledamoten Henrik von Sydow (M) en rad konkreta, och mycket välkomnande förslag på att säkra tryggheten på bostadsmarknaden och öka bostadsbyggandet. Förslagen presenterades på dagens DI debatt och är en del i Moderaternas arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomi och fullsysselsättning”.

Stockholm stad har länge efterfrågat ändrade regelverk för att påskynda plan- och byggprocesser. Det har varit en ständigt återkommande punkt på agendan i min kontakt med regeringen. Jag har varit påstridig i frågan då tiden från beslut till byggstart är allt för lång och hindrar Stockholms tillväxttakt.

Stockholm är redo att bygga ännu mer och snabbare. Jag hoppas att regeringen kan arbeta skyndsamt i denna viktiga fråga samt i frågan om ändrade bullerregler som bostadsminister Stefan Attefall (KD) nyligen lovat att utreda. Stockholm väntar på att få leverera så fort regeringen gör det.