8 mars

Förmiddagen idag ägnades till sammanträde med styrelsen för Sveriges kommuner och landsting. Många beslut, men också en viktig föredragning och följande diskussion om löneskillnader mellan kvinnor och män.

Föredragningen tog sikte på den aktuella forskningen i frågan. Många faktorer samverkar till att kvinnor – fortfarande – bara når upp till 85% av männens genomsnittliga inkomster. Som arbetsgivare för många kvinnor har vi naturligtvis ett särskilt ansvar att motverka osakliga löneskillnader. En intressant sak som forskningen visar är att yrken med blandning av män och kvinnor har också en jämnare lönestruktur mellan könen. Ett gammalt kvarvarande problem är kvinnornas ”glastak”, dvs att de av olika skäl i mindre utsträckning når chefspositionerna. Stockholms arbete för att erbjuda heltid är en viktig reform för att förstärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och deras livsinkomst.