Hornsbergs strandpark – ett prisat inslag i stadsbilden

Hornsbergs Strandpark belönades år 2012 med arkitekturpriset Sienapriset. Motiveringen löd ”för den byggda strandparken driven till sin spets. Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.” Vackra ord över en vacker park. Idag var det så dags för själva plakettceremonin, där jag hade äran att få säga några ord och avslutningsvis också skruva upp nämnda plakett.

Den utveckling som sker av området är värd att lyfta fram i ljuset. Nordvästra Kungsholmen genomgår nämligen en omfattande omvandling – från tidigare industriområde till ett attraktivt bostads- och kontorsområde. En tät och stadsmässig bebyggelse växer fram med parker, vatten och strandpromenader.

Totalt byggs det på västra Kungsholmen 35 000 arbetsplatser och bostäder för 20 000 personer. Hornsbergs Strandpark är en prydande pärla i ett område som kommer att inhysa, locka och glädja än fler stockholmare framöver.

Hornsbergs strandpark, sett ifrån ovan.

Undertecknad i eftermiddags, skruvandes upp prisplaketten vid Hornsbergs Strandpark.