Nya bostäder och arbetsplatser möjliggörs i Stockholm

Idag hade jag glädjen att presentera en mycket positiv utveckling för Stockholm. 1100 av Stockholms stads arbetsplatser planeras flytta från Tekniska nämndhuset vid Klara sjö på Kungsholmen till nya Söderstaden. På så vis skapas möjlighet att sammanlagt kunna bygga ca 1000 nya bostäder på Kungsholmen och i Söderstaden samtidigt som våra förvaltningar kan erbjudas nya och moderna arbetsplatser.

Genom att förvaltningarna flyttar från Tekniska Nämndhuset öppnas möjligheter för nya bostäder centralt på Kungsholmen, gärna kombinerat med affärslokaler i marknivå för att få en levande stadsmiljö. Läget är optimalt och möjliggör för oss att skapa efterlängtade
bostadsmöjligheter. Konkreta planer
för husets utveckling kommer att tas framöver, bilden ovan är en visionsbild.

Förvaltningarna som idag inryms i Tekniska nämndhuset kommer, med sina 1100 medarbetare, att få nya lokaler i Söderstaden. Ett område som byggs som en blandad stadsdel med kontor, bostäder, handel, evenemang och kultur. Totalt innebär utvecklingen av området 1800 nya arbetsplatser och 500 nya bostäder i Söderstaden. Flytten innebär dessutom helt nya möjligheter för förvaltningarna vad gäller skapandet av moderna arbetsplatser med god arbetsmiljö.

Länk till pressmeddelandet här.