Stockholm vinnare i nytt Entreprenörsindex

I dag kom glädjande besked om företagsklimatet i Stockholms län. Företagarnas rapport Entreprenörsindex, som mäter företagarklimatet på länsnivå, visar att länet har störst antal företag i landet och att här skett den mest positiva utvecklingen sedan år 2004. Även inom området ”attityd till företagande” ligger Stockholms län i topp.

Detta är en av flera rapporter som belägger Stockholmsregionens attraktionskraft, i vilken Stockholms stad får sägas vara den starka motorn. Genom låga skatter, bra skolor och akademier, och ett företagarvänligt perspektiv på politiken lockas människor hit och företag känner tilltro att etablera sig här. Detta är mycket glädjande, både för stad och län.

Ta del av rapporten här.