2012 – ett framgångs år för Jobbtorg Stockholm

Ulla Hamiltons blogg kan vi idag läsa om att Jobbtorg Stockholm under 2012 bidrog till att 11 personer per dag gick från utanförskap till egen försörjning. Jobbtorgen arbetar med de personer som är beroende av försörjningsstöd och som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. De goda resultaten är därför mycket glädjande.