(S) har fel om framtida kollektivtrafiken i Söderstaden

Det är förvånande att socialdemokraten Helene Hellmark-Knutsson är så felinformerad kring den framtida kollektivtrafiken i Söderstaden. I de trafikförhandlingar med regeringen som nu inletts om bland annat tunnelbana till Nacka har frågan om förstärkt kapacitet på det som i dag är grön linje införts på initiativ av mig. Detta genom både kapacitetsförstärkningar på grön linje och en förlängning av blå linje förbi Gullmarsplan och Globen. Det är också genom förstärkning av grön linje – i kombination med blå linje – som våra redan ambitiösa bostadsplaner (100.000 nya bostäder till 2030) kan utökas.