Vi vill skapa fler jobb i ytterstaden

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Nu presenterar vi i alliansen stadens planer på att flytta ett flertal kommunala förvaltningar och bolag till ytterstaden. Därmed infriar vi ett av våra vallöften att skapa fler jobb i ytterstaden och förbättrar samtidigt stadens service och tillgänglighet. Vi gör nu det som andra har pratat om. När Stockholms stad nu förbereder en flytt av kommunala förvaltningar och bolag vill vi samtidigt utmana andra arbetsgivare att följa vårt exempel.

Staden är till för invånarna och det är deras behov av utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser, kultur, fritid och kommunikationer som vägleder ett växande Stockholm. Detta ska gälla i hela staden. Vårt förslag att flytta ett flertal förvaltningar skapar också förutsättningar för det befintliga företagandet att utvecklas. De omlokaliseringar vi nu tar initiativ till innebär ett kraftigt ökat underlag för det lokala näringslivet. Det inbegriper allt från restauranger till butiker och tjänsteföretag.

Hela vårt förslag kan du läsa om på SvD Brännpunkt i dag på länk här.