Stockholmare väntar på att regeringen agerar i frågan om dubbdäcksavgifter

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan infördes på moderat initiativ januari 2010. Bakgrunden till förbudet var Hornsgatans dåliga luftkvalité. Läget var akut och Hornsgatan hade blivit en symbol för dålig stadsluft, något som verkligen inte är förenligt med Stockholms miljöprofil. Vårt agerande att införa dubbdäcksförbud, i kombination med en rad andra åtgärder, har visat sig ge goda resultat. Även vädret och vindarna de senaste åren kan ha bidragit positivt till stadsluftens kvalité vid Hornsgatan och andra utsatta gator, men jag är övertygad att våra samlade åtgärder varit avgörande till de förbättringar vi nu ser.

Vårt arbete med att förbättra stadsluften stannar inte vid Hornsgatan. Staden har också drivit en opinions/informationskampanj som uppmanat Stockholms bilister att frivilligt gå över till dubbfria vinterdäck. Att övergångsviljan är hög råder det inget tvivel om. Trenderna visar att dubbfria vinterdäck årligen ökar i popularitet. Det vi saknar nu är en dubbdäcksavgift liknande den som redan finns i Oslo. Med en sådan tror jag att vi kan få fler som inte är i behov av dubbdäck att frivilligt byta till dubbfritt. Bollen ligger nu hos regeringen för att möjliggöra detta, och jag uppmanar dem att arbeta skyndsamt i frågan.

Då frivilligheten att gå över till dubbdäck visat sig vara hög behöver inte en dubbdäcksavgift hamna på någon dramatisk nivå för att få genomslag. Vi ska inte isolera Stockholm från resten av landet, som exempelvis Vänsterpartiet vill med ett totalt dubbdäcksförbud. Det finns människor som har familj, vänner och arbete i norra Sverige. Vi ska visa respekt för att de känner ett behov av dubbdäck när de reser till och från Stockholm. Därför är en dubbdäcksavgift den rätta vägen för alla stockholmare.