25 procent fler platser på förskollärareutbildningarna

Idag lanserade regeringen en satsning på fler förskollärare, totalt 25 procent fler nybörjarplatser på våra universitet och högskolor.  Det är mycket bra. Vi behöver fler utbildade pedagoger i förskolan, och de som vill utbilda sig till förskollärare måste kunna göra det. Totalt innebär det 10 700 utbildningsplatser för förskollärare i regionen, istället för ordinarie 8 600 platser.

Stockholms stad har idag mycket hög nöjdhet från föräldrarna när det gäller förskolan. Stockholm klarar barnomsorgsgarantin – att alla barn får en förskoleplats – och vi har hög pedagogisk kvalitet. Stockholms föräldrar gillar den förskola som vi och fristående förskolor bedriver, men vi måste satsa på fler förskollärare.

Vi står inför en framtida brist på förskollärare, det visar bland annat Högskoleverkets rapport från den 29 november 2012. Det är mycket allvarligt. Duktig och pedagogiskt utbildad personal i Stockholms förskolor är det första steget för att ge nästa generation de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Därför är regeringens satsning så välkommen. Genom den kommer vi nu kunna erbjuda fler att bli utbildade förskollärare och därmed öka andelen pedagoger i förskolan.