Utjämningssystemet justeras – Nytt förslag från regeringen

Regeringen har idag levererat sitt förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet, där en hel del justeringar görs i kostnadsutjämningarna. Stockholm betalar idag mycket till utjämningssystemet mellan Sveriges kommuner och det kommer vi att fortsätta med.

Men regeringen lägger också fram att inkomstutjämningsavgiften också ska sänkas. Det är bra. Idag är det i stort sett en förlust för kommuner som Stockholm om våra skatteintäkter ökar. Gör vi insatser för fler jobb så går ofta en stor del av pengarna till andra kommuner. Det är inte rättvist.

Nu föreslår regeringen att kommuner och landsting som har en beskattningsbar inkomst per invånare som överstiger 115 procent av riksgenomsnittet får betala en lägre avgift, en sänkning som sker i intervallet mellan 115 och 125 procent. Det här borde låta Stockholm behålla mer av sina egna skattepengar, vilket vi i vår tur kan lägga på jobb, bättre trafiklösningar och på skolan. Även om jag tidigare har konstaterat att systemet borde göras om i grunden, och har lagt förslag om det (https://stennordin.se/2011/09/07/gor-om-den-kommunala-utjamningen/), så är detta en kompromiss som i nuläget verkar rimlig. Det ska bli intressant att svara på remissen av förslaget när det kommer. Mer om detta då!