Välkommet amorteringskrav från SEB

SEB gick igår ut med att de inför amorteringskrav på nya bostadslån. Detta är mycket bra. Självfallet riskerar SEB att tappa kunder till mindre nogräknade banker, men någon av bankerna måste vara den första som tar sitt moraliska ansvar och får ner skuldbördan i Sverige. Vad som nu återstår är att regeringen tar bort bolånetaket.

Dagens tak innebär att en ung bostadköpande i Stockholm måste spara ihop till en mycket stor handpenning. Amortera har däremot alla flesta råd med. När nu marknaden börjar anpassa sig till en mer sund inställning till amortering så borde regeringen öppna upp för att avskaffa bolånetaket.

Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg (26/1):

 ”[s]venskar och finnar är lika varandra till bostadslånens storlek (i medel lånar svenskar 92 000 euro för en bostad, och finnar 94 000 euro) och i båda länderna har man lånen bundna på kort ränta (1-12 månader). Sen skiljer det sig sen markant: 34 procent av svenskarna amorterar enligt skribenten inte alls, mot att den överväldigande majoriteten av finnarna amorterar. I Finland är den teoretiska återbetalningstiden för ett lån i medeltal 21 år (för lån tagna 2009), i Sverige är motsvarande siffra hela 38-42 år.”

Swedbanks VD Michael Wolf skrev i ett brev till regeringen i somras och vädjade om att utreda lagstiftning på amorteringskrav. Swedbanks engagemang i frågan är klar, men jag tror amorteringskrav är bäst infört på frivillig basis av bankerna själva. Nu när SEB gått före kan Swedbank hänga på och införa amorteringskrav för sina nya kunder.

Jag väntar nu på att fler banker följer SEB:s tydliga ställningstagande om amorteringskrav, och att regeringen sedan kan se över avskaffandet bolånetaket. Det skulle underlätta för unga på Stockholms bostadsmarknad, samtidigt som det skulle ge en mer sund ekonomi för svenskarna!